Det danske reklamemarked voksede nydeligt i første halvår i år, mens markedet dæmpedes markant i andet halvår, og samlet set lander 2011 på en vækst på 6,4 pct., viser en ny rapport fra IRM, det svenske Institut for Reklam- och Mediestatistik.
I 2012 spår IRM, at væksten dæmpes, men at det trods alt vokser med 2,2 pct. i forhold til i år, der samlet set lander i omegnen af 12,5 mia. kr.. Væksten i år i Danmark er større end Norge og Sverige, hvor de sammenlignelige markeder vokser med henholdsvis 5,2 og 5,5 pct. Næste år går svenskerne helt ”kolde” og vokser med 0,7 pct., hvilket må siges at være et rundt nul, når usikkerheden bag analysen tænkes ind, mens nordmændenes reklame-marked vokser med 2,6 pct.
– Det er især nettet, tv-reklamer og radioreklamer, der bliver de store vindere, siger Ole E. Andersen, direktør i Markedsdialog, der er ansvarlig for IRM’s ”danske” del af analysen. ”I tørre tal er det naturligvis tv og nettet, der vejer langt tungest, når vi taler om væksten.”
Hvis vi ser på, hvem der vinder markedsandele af reklamebudgetterne i år, er det ifølge Ole E. Andersen især søgeords-marketing, der slutter 2011 som den helt store vinder, men også bannere, outdoor og radio stiger mere end totalmarkedet.
– Næste år er det igen nettet, der vinder andele, men reklameomsætningen ventes at vinde mindre frem, end vi har se3t de senere år. De store tabere bliver gratis magasiner, mens dagbladene ser ud til at bevare markedsandelen, fortsætter Ole E. Andersen.
Yderligere oplysninger kan fås 
her.