Et panel som har gransket Advice, blåstempler nu bureauet efter Falck-sagen, der sidste år gav Advice dybe ridser i lakken. 

– Du kan sige, at vi blåstempler Advice, fordi bureauet har indført nye governance-systemer, som vi har testet – og som vi kan konstatere virker, siger Jens Otto Kjær Hansen, der er formand for det seks mand store panel, der er nedsat af Advice, og som blandt andet har en fortid som rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Han henviser til, at Advice i kølvandet på skandalen har indført systemer, som blandt andet betyder, at nyansatte køres igennem et onboarding-forløb, hvor de bliver skolet i regler og de etiske retningslinjer fra maj 2019. 

Derudover orienterer bureauet kunder om, hvilke spilleregler man følger, alle sager bliver screenet fra begyndelsen, man har udnævnt en Risk Manager – COO Mikkel Havelund – og bureauet har indført en whistleblower-ordning. 

– Vi har tjekket det, man kan. Vi kan ikke garantere noget, men vi kan sige med sikkerhed i stemmen, at vi er overbeviste om, at der ikke kommer en ny Falck-sag hos Advice, siger Jens Otto Kjær Hansen.

3.544 projekter undersøgt

Falck-sagen eksploderede i medierne, da Konkurrencestyrelsen offentliggjorde sin afgørelse i sagen, hvor rådet mener, at Falck misbrugte sin dominerende stilling til at ekskludere konkurrenten BIOS.

Senere – lørdag 2. februar 2019 – meddelte Advice-CEO Espen Højlund i en skriftlig kommentar, at man havde været Falcks hemmelige bureau, da BIOS blev sværtet til. 

I kølvandet på skandalen iværksatte Advice en intern undersøgelse af 3.544 fakturerbare projekter for 488 forskellige kunder i perioden 2016 til medio februar 2019. Derudover er alle projekter, hvor den Advice-direktør, der havde ansvaret for Falck-sagen, har været kundeansvarlig igennem 10 år blevet undersøgt. 

Det materiale har det seks mand store panel fået udleveret, ligesom det har fået indblik i processer og bureauets etiske regler. Herefter har panelet i efteråret 2019 holdt tre møder med Advice, hvor medlemmerne har kunne stille spørgsmål og bede om yderligere materiale. 

Panelet har ikke beskæftiget sig med Falck-sagen, men har alene fokuseret på ”Advices håndtering af etiske problemstillinger i perioden 2016-2019 i forbindelse med virksomhedens kommunikationsrådgivning.” 

– Jeg stillede krav om at få et kommissorium, der gav os frihed. Vi har accepteret, at man har fokuseret på årene 2016 til 2019. Og vi er ret overbeviste om, at vi havde fået færten af det, hvis der havde været noget i de foregående år, siger Jens Otto Kjær Hansen.

Konklusionen

Panelets arbejde er blevet afsluttet med en 12 sider lang evaluering, hvor det i konklusionen blandt andet lyder:

”Evalueringspanelet har efter sin gennemgang af Advice-review og andet materiale samt interview med ledere og medarbejdere konkluderet, at vi ikke har oplevet tegn på, at der er grund til at betvivle den interne analyses konklusion om, at Falck-sagen var en enkeltstående undtagelse, og at lignende sager ikke kan påvises andetsteds i den undersøgte periode.” 

Hvorfor er du sikker på, at I har fået alt materiale?

– Man kan aldrig være 100 procent sikker. Det fremgår også af evalueringen. Der er ikke noget, vi har spurgt efter, som vi ikke har fået. Der er ikke noget, der på nogen måde har givet en fornemmelse af, at noget er blevet skjult, siger Jens Otto Kjær Hansen.

Han tilføjer:

– På det tredje møde håndplukkede vi tilfældige medarbejdere, som vi trak ind på stedet for at stille dem spørgsmål. Og alle i panelet har deres omdømme på spil. Vi fandt ikke nogen spor – og havde vi, så havde vi forfulgt dem, siger Jens Otto Kjær Hansen. 

Hvilken forskel vil en Risk Manager reelt gøre?

– Han har ansvaret for, at systemerne virker. At man ikke kan oprette en sag uden, at den bliver screenet. Det er ret centralt, siger Jens Otto Kjær Hansen.

“Ikke længere muligt”

Sidste år forklarede Advice-CEO Espen Højlund, at den øverste ledelse intet havde kendt til de arbejdsmetoder, der blev brugt, da Advice spillede en central rolle i tilsværtningen af Falck-konkurrenten BIOS.

Espen Højlund hørte første gang om sagen i 2015, da BIOS klagede til konkurrencemyndighederne. Dengang blev han, forklarede han sidste år, af den Advice-direktør, som havde kontakten til Falck, forsikret om, at alt var i den skønneste orden. Senere begyndte rygterne i branchen af køre. Disse rygter nåede også Espen Højlund i løbet af 2016.

– Der kørte mange rygter. Og jeg er også blevet prikket på skulderen. Der må jeg bare sige, at jeg har lært, at man aldrig skal negligere rygter. Jeg skulle have taget det langt mere alvorligt – jeg var for hurtig til at tage den forklaring, jeg fik, for gode varer, sagde han.

Har I talt med den tidligere Advice-direktør, der var ansvarlig for sagen?

– Nej, og det skyldes, at det ikke er Falck-sagen, vi har beskæftiget os med. Vi har set på, hvad man har gjort i kølvandet på sagen, så det ikke sker igen, siger Jens Otto Kjær Hansen og fortsætter:

– Men muligheden for at lave noget tilsvarende – at køre en sag på den måde uden ledelsens viden – er ikke længere til stede. Det hul er lukket. Det har vi testet. Vi bad om at få data fra alle de screeninger, der er lavet på det nye setup, og vi kan se, at det ser ud til at virke, siger Jens Otto Kjær Hansen.  

Hvilke huller har I fundet i Advices setup?

– Vi har ikke fundet deciderede huller. Vi har anbefalet en forbedring af screeeningssystemet. Det var oprindeligt formuleret mod kunder. Der anbefalede vi – og det har Advice fulgt – at selve sagens karakter også skal med i screeningerne. Man kan godt have en kunde, hvor man ikke har bekymringer, men hvor selve sagen kan give problemer, siger Jens Otto Kjær Hansen, der også roser bureauet: 

– Man går aldrig ud til medier eller andre interessenter uden at sige, hvem man arbejder for. Det burde være branchestandard. I panelet har vi talt om, at det ville klæde branchen, at man etablerede en helt frigjort whistleblower-ordning, siger han. 

Etiske regler er fine, men..

Jens Otto Kjær Hansen oplyser videre, at panelet har understreget, at etiske regler ikke gør det alene:

– Den helt store opgave er at sikre, at de er en del af den daglige kultur. I jagten på kunder og omsætning kan man godt se etik som benspænd. Vi peger på det, fordi vi ved, at det er en udfordring i alle organisationer, siger Jens Otto Kjær Hansen. 

Har du arbejdet for Advice?

– Aldrig. Jeg har kendt Advice kollegialt og fulgt Jesper Højberg (stifter og bestyrelsesformand, red.) på afstand, siger Jens Otto Kjær Hansen. 

Af kommissoriet fremgår det, at panelmedlemmerne er blevet aflønnet med ”den gældende takst for sagkyndige dommere, 2.400 kroner pr. mødedag.” 

Falck fik som konsekvens af sagen 13. december 2019 en bøde på 30 millioner kroner. Advice har ikke været juridisk part i sagen.

Markedsføring bringer fredag et interview med Espen Højlund.

FAKTA:

Panelets medlemmer:

  • Jens Otto Kjær Hansen (formand), journalist, MBA, selvstændig rådgiver, tidl. rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt stifter og leder af public relations-virksomheden Image Selskabet A/S. 
  • Helle Petersen, Ph.d., MPO, kommunikationsforsker og -rådgiver, tidl. erhvervsforsker og leder i Novo Nordisk, tidligere mangeårig underviser i kommunikation hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, IT Universitetet og Copenhagen Business Academy, talrige publikationer om kommunikation, ledelse og rådgivning. 
  • Anne-Marie Skov, cand.mag, adjungeret professor ved CBS, bestyrelsesformand for Tuborg-fondet, tidl. Director Novo Nordisk, Vice President Communications and CSR Novozymes og Senior Vice President communications & CSR, Carlsberg. 
  • Flemming Poulfelt, Ph.d., professor emeritus i Management & Strategy ved CBS, bl.a. omfattende forskning i rådgivnings- og konsulentvirksomhed, omfattende publikationsliste. Bestyrelsesmedlem i danske og internationale virksomheder. 
  • Mike Rulis, cand.mag, selvstændig rådgiver, tidligere kommunikationsdirektør og globalt ansvarlig for corporate affairs i Novo Nordisk, næstformand i World Diabetes Foundation. 
  • Esben Ørberg, journalist, redaktør Foreningen Norden, tidl. kommunikationschef i Dansk Journalistforbund og konsulent i Burson-Marsteller, bestyrelsesmedlem TV2 Bornholm.

Advice har entreret med panelformanden, der efterfølgende har udformet kommissorium, fastlagt arbejdsmetode og opsøgt et antal uvildige, eksterne sagkyndige, der er indtrådt i panelet. 

Kilde: Evalueringen.

Artiklen er opdateret med oplysningen om, at panelet er nedsat af Advice.