Mere end hver tredje forbruger er klar til at betale ekstra for levering, hvis den er mere klimavenlig.

Men kun fem procent har gjort det.

Det viser en analyse, som Digital Handel under Dansk Erhverv – det tidligere FDIH – offentliggjorde i september.

Af analysen, der bygger på 1.220 respondenter, som har svaret på, om de er villige til at betale ekstra for en klimavenlig levering af fysiske varer, for eksempel via cykel eller el-bil, fremgår det, at det særligt er de unge, som efterspørger en mere grøn levering.

Over halvdelen af de adspurgte unge i alderen 18 til 25 år svarer, at de er villige til at betale ekstra for levering, hvis den er mere bæredygtig.

Blandt pensionisterne er det mindre end hver femte, som angiver, at de ville gøre det samme.

Tallene fortæller videre, at fem procent af respondenterne det seneste år har betalt for en mere bæredygtig levering. Tallet for de unge er 15 procent.

Videre viser analysen groft sagt, at villigheden til at betale ekstra daler, jo ældre respondenterne bliver. Ifølge Digital Handel er der således kun ”én ud af 10 pensionister, som er villige til at betale 10 kroner eller mere for en klimavenlig levering.”

Hvad e-handlens bidrag til CO2-udslippet er, kan Digital Handel ikke oplyse noget om, da det er ”ret kompliceret at foretage en sådan beregning.”

Ved offentliggørelsen af analysen udtalte Niels Ralund, der er adm. direktør for Digital Handel, at netbutikker med fordel kan skrue op for de grønne ambitioner.

– Der er stadig et betydeligt skel mellem dem, som siger de vil benytte sig af bæredygtig levering og dem, som så ender med at gøre det. Det viser, at der stadig er et stykke fra tanke til handling, men det viser måske også, at forbrugerne savner den grønne mulighed hos netbutikkerne, sagde han.

I en anden analyse, baseret på 99 virksomheder, fra oktober, fremgår det, at knap en tredjedel forventer en vækst i omsætningen på mindst 25 procent de næste tre år, mens halvdelen forventer vækst på mellem fem og 24 procent.

Tillid afgørende

Hos dentsu Commerce mener Chief Strategy Officer EMEA, Anette Hasling Jæger, at brands har flere muligheder for at høste lavt hængende frugter, når det kommer til en mere grøn og bæredygtig e-commerce.

Hun, der tidligere har været e-commerce og Retail Director hos ECCO med ansvar for skogigantens satsning på e-commerce-området, peger på, at leveringen ikke behøver ske via el-bil eller cykel for at blive mere grøn.

Anette Hasling Jæger, Chief Strategy Officer, EMEA, dents Commerce. Foto: PR.

Meget transport kan spares, hvis forbrugeren går på kompromis med ønsket om hurtig levering.

Men det kræver, at brands giver forbrugeren mulighed for at træffe et valg.

– Tilliden mellem brands og forbrugere skal styrkes. Som forbrugere er vi nødt til at tro på, at brands har gode intentioner – og at grønne tiltag ikke handler om at virksomheder vil give dårligere service, siger Anette Hasling Jæger.

Hun tilføjer:

– Jeg er ret sikker på, at hvis forbrugerne får spørgsmål om hvorvidt, de vil have varen om 24 timer eller om tre dage, hvor de så til gengæld har en mere positiv impact på CO2, så bliver det sværere som forbruger at vælge det, der har den højeste impact. Men det skal gøres på en måde, så der ikke opstår mistillid og skabes en følelse af, at man som brand fratager forbrugeren rettigheder.

Hun forklarer, at transporten kan måles i tid og penge. Mens de unge er mere åbne for at betale mere, så er de ældre måske mere åbne for at betale med tid, vurderer hun.

– Lad os sige, at brands gav mulighed for at lægge forskellige ordrer fra det samme område sammen, og der så blev leveret hver tirsdag eller torsdag – i stedet for hver dag. Så kunne man i købsprocessen over for forbrugerne visualisere, hvor meget de sammen med andre forbrugere sparer på CO2-udslippet, siger Anette Hasling Jæger.

Et er transport-delen. Noget andet er hele måden, en webshop er opbygget.

– Før i tiden talte vi om, at vi skulle være always on. Det svarer lidt til, at lyset altid er tændt i butikkerne. Skal det være det? Vi skal være datadrevne for at være mere relevante over for forbrugerne. Den af- ledte effekt af det skal være, at der bliver mindre browsing og færre klik på sites, siger Anette Hasling Jæger, der fortsætter:

– Samtidig er der mange, som taler om purpose, brugeroplevelser og digital transformation. For mig lægger sustainable e-commerce sig ned over det hele. Men brands er nødt til at give kunderne nogle valg, for at der kommer skub i udviklingen, så vi kun bruger den energi, der er nødvendig.

Udvikling af værktøjer

Man skal heller ikke kun være drevet af at få så mange som muligt ind på ens site, men af hvor effektiv man er, mener Anette Hasling Jæger.

– Hvis man kan drive den samme konvertering og omsætning med færre mennesker og mindre energi, er det bedre, siger hun.

Nogle brands har, for at gøre e-commerce-delen af forretningen grønnere, lanceret helt skrabede websites.

" Før i tiden talte vi om, at vi skulle være always on. Det svarer lidt til, at lyset altid er tændt i butikkerne. Skal det være det?
Anette Hasling Jæger, Chief Strategy Officer, EMEA, dentsu Commerce

Men hvis ikke billeder og videoer giver ret præcise indtryk af varerne, så er der risiko for, at de gode intentioner viser sig ikke at være så gode i den virkelige verden, hvis forbrugerne køber varer, som alligevel ikke er noget for dem.

– Risikoen er, at man ikke sælger flere varer, men bare tilføjer flere transportpunkter, siger Anette Hasling Jæger.

Hun peger også på, at man kan udvikle værktøjer, som gør købsoplevelsen bedre for at undgå, at den samme trøje bliver bestilt i flere størrelser for derigennem at undgå retur-forsendelser.

– Og så kan man også gøre forbrugerne opmærksom på, hvad CO2-aftrykket er, hvis de bestiller den samme vare i flere eksemplarer, siger hun og understreger, at vejen til en grønnere e-commerce ikke kun handler om transport:

– Det er nødt til at gå fra back end til front end. Jeg vil være så ærgerlig, hvis det udelukkende bliver et spørgsmål om fragt. Hvis det skal batte noget, skal det hele i spil, siger Anette Hasling Jæger.

Man kan kalde det her e-commerce 2.0. Hvornår ser vi det foldet ud?

– Jeg håber, at vi ser den første bølge næste år. Vi skulle have gjort det for lang tid siden. Alle de ting, der skal til, kan vi. Vi skal bare bruge de rigtige argumenter for at føre dem ud i livet, siger Anette Hasling Jæger.