Der er mange forskellige synpunkter og teorier om, hvordan marketing skal agere under en krise. 

I samarbejde med CBS og ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen og professor Torsten Ringberg tager Dansk Markedsføring nu temperaturen på, hvordan det så står til – og hvilke overvejelser, der ligger bag beslutningerne om at køre videre som hidtil, om at skrue op eller skrue ned for markedsføringen.