Til nytår samles de danske medie-politikerne omkring forhandlingsbordet for at nå frem til en ny medieaftale for 2019 og frem.

Til den tid kan kulturminister Mette Bock (LA) bl.a. smide noget helt nyt på bordet i den slags forhandlinger i form af input fra de mediebrugere, det hele jo handler om: Borgerne.

Henover sommeren og efteråret kører Kulturministeriet nemlig ”Antennerne Ude”-kampagnen, hvor de kan komme med deres bud på, hvad de vil se i TV, lytte til i radioen eller læse om i medierne på print og online.

Der er tale om en massiv borgerinddragelseskampagne, og det er angiveligt den hidtil største af sin art herhjemme.

– Jeg vil gerne have en åben, offentlig samtale om fremtidens danske medieindhold. Vi skal tale om vores ønsker til det indhold, der samler os som befolkning, dét vi lærer noget af, identificerer os med og føler os udfordret af, så fremtidens danske mediepolitik bliver mere end blot et mellemværende mellem branchen og politikerne, siger kulturminister Mette Bock.

Kampagnen tager bl.a. sit afsæt i, at forskellene i befolkningens mediebrug og behov generationerne imellem er større end nogensinde, og fordi udenlandske medier som Facebook, YouTube og Netflix tager både opmærksomhed og ressourcer fra det danske indhold.

GK er bureauet bag

Bag kampagnestrategi og kreativt koncept for ”Antennerne Ude” står Geelmuyden Kiese (GK). Derudover har bureauet ansvaret for kampagneeksekveringen på web og sociale medier.

– Rigtig mange danskere har en holdning til, hvad de vil godt kunne tænke sig mere af – hvad de gerne vil have af nyheder eller se i tv, høre i radioen og læse i avisen, siger Janna Sundewall, administrerende direktør i Geelmuyden Kiese.

– Alligevel siger erfaringerne os, at det er de færreste, der får taget sig sammen til rent faktisk at komme med input i en traditionel borgerinddragelsesproces. Opgaven har derfor været at gøre det så nemt og relevant som muligt for den enkelte at bidrage, fortsætter hun.

Og noget tyder på, at det virker. I hvert fald strømmer det ind med bidrag på kampagens digitale omdrejningspunkter, der er Facebook og et kampagnesite, der er udviklet af Strøm Works.

Den digitale indsats bliver suppleret af en ”Generationsrejse”, udviklet af Keld Reinicke, hvor kulturministeren sammen med partiernes medieordførere over sommeren rejser rundt i hele landet for selv at indsamle input.

– Det har været inspirerende at se, hvordan ministeren og ministeriet har turde nytænke borgerinddragelse i en digital tidsalder. Ambitionerne er tårnhøje, og vi har oplevet samarbejdet som meget fordomsfrit og med plads til gode ideer fra begge sider, slutter Janna Sundewall.

Som et led i kampagnen kommenterer kulturminister Mette Bock ugentligt danskernes bidrag. Se det seneste eksempel her: