I Østrig er det blevet ulovligt at benytte sig af Metas trackingværktøj, Pixel, fordi det er i strid med EU’s GDPR-forordning.

Og selvom det danske Datatilsyn endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt et forbud også skal gælde i Danmark, vækker det østrigske forbud bekymring hos performance-bureauet Refyne.

“Den østrigske afgørelse er dybt bekymrende. Et dansk forbud mod Facebook Pixel vil direkte påvirke vores kunders forretning, deres omsætning og deres marketing-mix,” siger Rasmus Christensen, der er partner og senior tracking- og analytics-konsulent hos Refyne.

Søgsmålet i Østrig blev rejst af privacy-organisationen Noyb (None of Your Business) og involverer 101 europæiske virksomheders brug af Google Analytics og Facebook Pixel, heriblandt den danske virksomhed Boligportalen.

Problemet ved trackingværktøjer er blandt andet, at den indsamlede persondata sendes tilbage til Facebooks server i USA, hvor den ikke er tilstrækkeligt beskyttet og dermed ikke lever op til GDPR-lovgivningen.

Savner dansk vejledning

Dommen kommer tæt ved et år efter, at det østrigske datatilsyn kendte Google Analytics ulovligt, medmindre man gjorde en række tiltag for at sikre sig, at data ikke røg til USA. Kort efter besluttede det danske Datatilsyn at gøre kendelsen gældende i Danmark.

Mediet Markedsføring har interviewet Ayo Næsborg-Andersen, der er lektor ved juridisk institut ved Syddansk Universitet og forsker i persondataret, og hun vurderer, at forbuddet i Østrig kan sprede sig til Danmark.

“De forskellige europæiske datatilsyn vidensudveksler, og derfor er der stor sandsynlighed for, at de siger noget, der minder meget om hinanden,” siger Ayo Næsborg-Andersen.

Indtil videre har Datatilsynet herhjemme ikke udtalt eller besluttet sig om Pixel grundet den verserende sag med Boligportalen. Men mens tilsynet beslutter sig, føler Rasmus Christensen fra Refyne sig efterladt i et problematisk tomrum.

“Jeg savner vejledning og hjælp fra Datatilsynet, der er tydelige om, hvad man må og ikke må. Lige nu er det enkelte platforme, som bliver udpeget, men i praksis er problemet markant større,” siger han og tilføjer:

“Det resulterer i, at gennemsigtigheden går tabt, og der ikke længere er fair og lige spilleregler blandt annoncørerne. I værste fald risikerer vi, at det bliver et cowboyland, hvor de mest risikovillige opnår bedre vilkår end markedet, og det er en skam.”

Hvor meget forretning vil I miste, hvis Pixel blev ulovligt i morgen?

“Arbejdsopgaverne vil se anderledes ud, fordi de tekniske muligheder bliver mere begrænsede. Det er svært at vurdere, da marketing-mixet og budgetallokeringen formentlig ændrer sig afhængig af resultaterne. De præcise resultater er svære at spå om, hvis hele eller dele af markedet køber ind på andre vilkår. Men helt grundlæggende vil det ændre vores indkøbsmuligheder på platformen samt rykke mere budget og fokus mod contentproduktion og branding,” lyder det fra Rasmus Christensen.