Kommunikationsbureauet Radius kom stærkt ud af 2017, ja, faktisk leverede bureauet det bedste resultat siden grundlæggelsen for 15 år siden.
 
Bruttoavancen voksede med ni pct. fra 28,9 mio. kr. i 2016 til 31,5 mio. kr. i 2017, og bundlinjen fulgte med.
 
Den voksede med 17 pct. fra 4,7 til 5,5 mio. kr. og Radius fortsætter dermed et lønsomt vækst-ridt for sjette år i træk.
 
– Bruttoavancen er som budgetteret, mens resultatet er en smule bedre, end vi forventede. Det er meget dejligt at komme ud med så tilfredsstillende et resultat, fortæller Asbjørn Haugstrup, der er CEO og partner i Radius.
 
– Først og fremmest fordi det viser, at vi lykkes med den transformation af Radius, der har været i gang de seneste år, fortsætter han og tilføjer:
 
– Vi brugt de sidste år på at udvikle vores kompetencer i dybden og fået dem til at spille gnidningsfrit sammen for kunderne.
 
– Vi oplever, at væksten kommer fra opgaver, der er af en sådan karakter, at de kræver multidisciplinære teams. Her er ét speciale og én ekspert ikke nok.
 
Værdi er det vigtigste
 
Bureauet kalder arbejdsformen for Smart Collaboration. Radius har en matrix-organisation, der gør bureauet i stand til altid at sammensætte lige nøjagtig det team og de kompetencer, der modsvarer opgaver og kundebehov.
 
– Vi er ikke så optagede af, om andre kalder det, vi arbejder med, for public affairs, corporate kommunikation, PR, branding eller content marketing.
 
– Vi vil helst bare kalde det resultater eller værdi. For det er nu engang dét, vi har til fælles med vores kunder: Ambitionen om at nå målene – og gøre en reel forskel, siger Asbjørn Haugstrup.
 
Tilfredse kunder
 
Han glæder sig også over, at Radius i 2017 fastholdt en kundetilfredshed på 4,4 på en skala fra 1-5, og at nyhedsbrevet InsideBusiness for nylig (april 2018) spurgte 30 direktører og chefer i store virksomheder i Danmark, hvem de foretrækker, når der skal løses følsomme kommunikationsopgaver. 
 
Her kom Radius nemlig ud som den foretrukne. I den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse får Radius gennemsnitskarakteren 6 på en skala fra 1-7.
 
– Kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed er de to helt afgørende målepunkter og grundlæggende forklaringen på det fine resultat, slutter Asbjørn Haugstrup, der forventer fortsat vækst i både bruttoavance og på bundlinjen i indeværende år.
 
Nøgletal for Radius Kommunikation A/S: