TDC Erhverv vil ud at fortælle virksomhederne, at man kan mere end bare internet og telefoni, og til at hjælpe med det brand-strategiske arbejde har man valgt et nyt bureau.

Det drejer sig om Fireball, som er valgt efter en større bureau-udvælgelsesproces efterfulgt af en pitch med deltagelse af tre bureauer.

Og ifølge Rasmus Simony, adm. direktør og partner i Fireball, glæder man sig til opgaven:

– Det siger sig selv, at det er meget stort at skulle arbejde med TDC Erhverv, siger han og tilføjer, at TDC Erhverv bliver en af bureauets største kunder.

Taler vi Top 3?

– Ja, det gør vi nok. Det er en stor og super-spændende opgave, som også har bidraget til, at vi har haft fornøjelsen af at byde velkommen til flere nye kollegaer hen over sommeren. Plus at vi glæder os til at hilse på endnu en ny kollega til oktober.

Ned i maskinrummet

Behovet for repositionering hos TDC Erhverv kommer, efter at TDC Group i sommer blev delt op i to selskaber: Det kundevendte Nuuday, som TDC Erhverv hører under – og TDC NetCo, som fremover står for at sælge infrastruktur til alle spillere i markedet.

TDC Erhverv skal fremover fokusere mere på at sælge services på toppen af infrastrukturen, eller som koncerndirektør for TDC Erhverv, Michael Moyell Juul, siger i en pressemeddelelse:

– Vi skal understrege over for virksomhederne, at TDC Erhverv kan mere end bare internet og telefoni. 

Om valget af netop Fireball til opgaven siger marketingdirektør hos TDC Erhverv, Malene Amini, at bureauet ”har en stærk brandstrategisk ballast og forståelse”:

– Og så kan vi godt lide deres tilgang, hvor de helt fra starten går med ned i maskinrummet og forholder sig til hvilke produkter og serviceydelser og processer, der skal understøtte vores brand fremadrettet. 

Opsplitning har gavnet

Ud over TDC Erhverv som ny kunde på bureauer kan Fireball glæde sig over, at to andre kendte brands for nylig også er kommet til.

Det drejer sig om forsikrings- og pensionsvirksomheden PFA, som også tidligere har været kunde hos Fireball, og om Lærerstandens Brandforsikring – og ligesom med TDC Erhverv er der her tale om projekter af brandstrategisk karakter. 

Ifølge Rasmus Simony har bureau-opsplitningen fra 2017, hvor det ”gamle” Fireball blev til henholdsvis Fireball og Eiffel, været medvirkende til, at der har været godt flow i kundetilgangen:

– Opsplitningen har gjort, at vi har fået en skarpere profil, og derfor har kunnet arbejde mere målrettet med vores kompetencer og tilbud til markedet. Og det har kunderne taget godt imod.

Også økonomiske resultater

Inden for de seneste par år er blandt andre Kansas Workwear, Danske Spil, Nilfisk, Global, Flying Tiger Copenhagen m.fl. kommet til – og nu altså også TDC Erhverv, PFA og Lærerstandens Brandforsikring.

På medarbejderfronten har Fireball senest sagt velkommen til Rie Sloth Rasmussen, Joakim Korslund, Casper Garder Hansen og Victor Lindberg – og til oktober følger Lise Skakkebæk Larsen trop.

Og på den økonomiske front er der også medvind.

I 2017 leverede Fireball et resultat før skat på 1,2 millioner kroner – et tal, man for regnskabsåret 2018 er lykkedes med at fordoble til godt og vel 2,5 millioner kroner.

Rasmus Simony forventer også for 2019 et tilfredsstillende resultat.