KLUMME: Jeg er helt enig med Jesper Laursen fra Brand Movers i, at content marketing ikke er varm luft.

Det er heller ikke en svirrende døgnflue, der sandsynligvis allerede i næste kvartal afløses af et andet marketing modefænomen, således som et af vores store reklamebureauer insinuerede i en stor annonce i seneste udgave af bladet Markedsføring.

Content marketing er et fantastisk værktøj til at skabe relationer til kundeemner, du ellers ville have meget svært ved at nå.

Det er midlet som modsvarer den tendens, vi alle kender med, at det er svært at trænge igennem med klassiske reklamevirkemidler. Kundeemner skal i stedet eksponeres for noget nyttigt indhold fra os i deres søgen efter en løsning.

Ude i virkeligheden…

Jeg vil tillade mig at distrahere debatten om, hvorvidt content marketing virker eller ikke virker, med et lille eksempel fra det virkelige liv i en B2B-virksomhed.

Vi har en målgruppe, der består af øverste direktører og bestyrelser i store danske virksomheder, som er potentielle kunder til et af verdens førende ERP-systemer.

I tråd med vores content marketing strategi beslutter vi os for at lave noget content. Målsætningen er at skabe en lind strøm af leads og salgsmuligheder i vores CRM system, der er tunet til at styre hele processen fra content til ordre – koblet op på firmaer og kontaktpersoner.

Vi sætter os for at skrive den danske bog om ERP systemet, distribuere den til vores primære målgruppe og i øvrigt gøre det muligt at bestille den via hjemmesiden. Vi markedsfører bogen via søgemaskiner og sociale medier og kobler vores dygtige mødebooker på kampagnen.

Bogen er på 136 sider, og den indeholder en masse inspiration gennem artikler, interviews med kunder og branchepersoner, gennemgang af hvordan systemet styrer hele værdikæden etc.

Masser af leads

Resultatet af kampagen er et meget stort antal leads og møder i forhold til den relativt begrænsede målgruppe, alle de ordrer, vi kunne håbe på og en ROI, der langt overgår forventningerne.

Blot en enkelt af de formularer, der er udfyldes via hjemmesiden, fører til en ordre på over 4 mio. kr.

Vores generelle satsning på content marketing de seneste tre år har øget andelen af emner, som udfylder en formular, sender en mail eller ringer. I takt hermed har vi kunnet reducere omfanget af kanvas, og sælgernes rolle er blevet mere rådgivende.

Så min erfaring er, at en content marketing strategi er det eneste rigtige. Paradigmeskiftet fra ”classic til content” er sket. Nu skal vi alle blive bedre til tackle den nye dagsorden. Det er rigtig spændende!