VisitDenmark vil have fat i de urbane franskmænd. Turistrådets analyser viser nemlig, at franske turisters kendskab til Danmark som rejsemål er relativt lavt, og at kun 12,3 pct. har besøgt Danmark.
Derfor sættes der nu målrettet ind med en kampagne, hvis primære målgruppe er de mere velhavende og ’moderne’ par. Det er nemlig især franskmænd fra de større byer der rejser udenlands. I gennemsnit rejser parisere til udlandet seks gange om året. De udgør derfor 27 pct. af alle udlandsrejser fra Frankrig.
Franskmændene er en attraktiv målgruppe, der er villig til at bruge penge. 2004-2006 steg det gennemsnitlige franske døgnforbrug ifølge VisitDenmark med ca. 250 kr. til nu 1.125 kr. I samme periode er det samlede franske forbrug i danske storbyer steget fra 46 til 66 mio. kr.
– Vores mål med fremstødet i Frankrig er at øge antallet af fly- og hotelbookninger med 20 pct. i det kommende år. Vores indsats fokuserer på tematiserede oplevelser i de større danske byer, da det er det der appellerer til de udenlandske turister, siger Jacob Trampe Broch, chef for Offensiv Global Markedsføring i VisitDenmark.
Fremstødet i Frankrig sker som led i regeringens handlingsplan for Offensiv Global Markedsføring (OGM) af Danmark. Handlingsplanen udmønter 412 mio. kr. på en række tværgående og særlige initiativer, der skal skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet. Heraf er de 60 mio. kr. øremærket VisitDenmark til en forøget indsats på turismeområdet.
sd