2020 var også for Dansk Markedsføring et år, der bød på indtil flere udfordringer, men alligevel kom foreningen stærkt ud af det svære år. 

Dansk Markedsførings forkvinde, Pernille Wendel Mehl, takkede på foreningens ordinære generalforsamling, der blev afholdt onsdag, foreningens medlemmer, ansatte, bestyrelse og repræsentantskab for at stå sammen om Dansk Markedsføring. 

– Som i alle andre sammenhænge har Covid-19 haft en stor indflydelse på og stillet nye krav til, hvordan vi som forening fortsat er relevante for vores medlemmer. Med den nye virkelighed har vi også skulle ændre måden, hvorpå vi driver vores kommercielle- og medlemsaktiviteter, siger Pernille Wendel Mehl. 

Dansk Markedsføring har i 2020 blandt andet haft fokus på at øge indtjeningen gennem medlemsvækst​, styrke udbuddet af faglige udviklingsaktiviteter​, styrke det redaktionelle indhold, ligesom der også har været fokus på de nye, faglige netværk.

Derudover blev der i 2020 blandt andet implementeret et nyt IT- og medlemssystem, der skal være med til at sikre foreningens indtjening i de kommende år. Endelig blev markedsforing.dk relanceret.

Pernille Wendel Mehl, forkvinde, Dansk Markedsføring. Foto: Ricky John Molloy.

Sund økonomi

Økonomien i foreningen er, trods det svære år, fortsat sund.

Således kom Dansk Markedsføring ud af 2020 med et overskud på lidt mere end en halv million kroner, mens bruttoresultatet landede på næsten 10,8 millioner kroner. 

– Som resultaterne viser, så aflægger vi endnu et pænt regnskab i 2020. Det kan vi kun, fordi vi har et dygtigt og kompetent hold i Dansk Markedsføring, som både kæres om foreningens aktiviteter her og nu og har fokus på den vedvarende strategiske udvikling. Jeg er stolt over alles ekstra indsatser igennem denne svære periode og takker hele holdet, siger Pernille Wendel Mehl.

Om 2021 siger hun:  

– Vi er allerede godt i gang med 2021, som også vil være ”et lidt anderledes år”. Vi har fokus på indsatser, der gør vores medlemmer mere relevante, dygtigere og får et styrket fællesskab gennem os. Lige nu er vi også ved at ansætte en ny chefredaktør, som også skal være med til at sætte en ny dagsorden og bringe medlemmerne af Dansk Markedsføring endnu mere på landkortet.

Også foreningens repræsentantskab har haft et travlt år.  

– Vi har oplevet en stigende aktivitet blandt medlemmerne i repræsentantskabet. Fokus i løbet af året har især været på, hvordan vi skaber en bedre bro mellem uddannelser og vores industri i samarbejde med bestyrelsen. Diversitet i foreningens aktiviteter er stadig i fokus, efter vedtægtsændringen sidste år og naturligvis som følge af MeToo-debatten. Det ser vi også med de nye medlemmer af repræsentantskabet, der repræsenterer B2B og digitale medier, siger Kirsten Dinesen, der står i spidsen for repræsentantskabet. 

Foreningens adm. direktør, Thomas Wahl, forklarede på generalforsamlingen, at på trods af at 2020 var et vanvittigt år, så vidner resultatet om, at foreningen fortsætter den positive udvikling.

– At vi kan nå så godt i mål – samtidig med at vi eksempelvis har udskiftet hele vores IT arkitektur – skyldes kun den ekstraordinære indsats, som medarbejderne har leveret. Men vi glæder os også til at kunne levere endnu mere indhold og flere aktiviteter i 2021 uden de benspænd, vi har haft det sidste år, siger han.

I bestyrelsen var Bjarne Spellerberg på valg – og blev genvalgt. Resten af bestyrelsen – med undtagelse af Jesper Brunhøj Olsen – fortsætter. 

Mette Dyhr og Jens Jermiin ønskede at udtræde af repræsentantskabet. Nye medlemmer er Isabella Sofie Nielsen og Lisbeth Meng Collignon.

Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen foreslået en vedtægtsændring, der blandt andet betyder, at medlemmer af bestyrelsen kan sidde i otte år i stedet for seks år.

Forslaget blev vedtaget, men skal endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, der kommer til at foregå 20. maj klokken 17.