Nye generationer vil i langt højere grad end tidligere skifte fagområder og job, og kommer samtidig med nye digitale kompetencer og store forventninger til både arbejdsplads og egen karriere.

Samtidig falder de klassiske hierarkiske organisationsstrukturer: Nu arbejder man sammen på kryds og tværs i netværk, på tværs af afdelinger, fysisk lokation og bruger digitale platforme til at samarbejde på.

Det ændrer drastisk ved den måde, vi arbejder på og på betydningen af uddannelse, læring og transfer af viden i virksomheder.

Nye læringsoplevelser

Kan man skabe professionelle og individuelle læringsoplevelser på de præmisser vi kender fra sociale medier? Det mener CanopyLAB der har udviklet en digital platform til læringsoplevelser og personlig udvikling. Platformen er bygget på de strukturer, som vi kender fra SoMe i form af feeds med posts, profiler for deltagerne, comments, likes osv. Det lyder som eLearning, men det er meget mere end det, ifølge co-founder og CEO Sahra-Josephine Hjorth.

Med en baggrund som PhD fra Aalborg Universitet i 2015 besluttede hun sig for at springe ud som tech-entreprenør:

– Min forskning og alle de data, vi har samlet i de sidste tre år, viser, at der skal være et højere niveau af interaktion og forbindelse mellem de mennesker, der deltager, for at skabe vellykkede læringsoplevelser online.

– Da vi byggede vores nye platform, tog vi de bedste metodikker fra de gamle eLearning-platforme og fra sociale medier som LinkedIn og Facebook, og kombinerede dem.

En åben og lukket platform

Resultatet blev i første omgang en åben læringsplatform gratis for alle over hele kloden med indhold fra toneangivende NGO’er, der tilbyder kurser og læring med fokus på samfund og humanitære forhold. Men det ændrede sig hurtigt.

– Meget kort tid efter vi lancerede den første version af den åbne platform, fik vi flere henvendelser fra forskellige virksomheder, der ville købe den samme platform, men som white label-løsning til sig selv og employer branding. Og så var bunden lagt til en ny forretning, fortæller Sahra-Josephine Hjorth.

I dag har CanopyLAB en række kunder, som alle bruger platformen til læring, udvikling og efteruddannelse, og som lukket socialt netværk til medarbejdere og virksomhedernes stakeholders. Samtidig tilbyder den åbne del af platformen fortsat gratis kurser til civilsamfundet, og nu primært med fokus på de 17 verdensmål iscenesat af FN.

De selvoptagne og illoyale

Millennials eller Generation Y, der er født i 80’erne og 90’erne, udgør knap 20 pct. af befolkningen og har for alvor gjort deres indtog på arbejdsmarkedet, hvor de ofte karakteriseres som forkælede og dovne.

Men det er ikke hele sandheden. De stiller også langt større krav til virksomhederne og forventer udover bedre arbejdsvilkår samt fleksibilitet ikke mindst at virksomheder tager socialt ansvar og involverer sig i samfundsforhold.

Esben Trier, der fornyligt er tiltrådt som COO, forklarer:

– De stiller helt andre og større krav end tidligere generationer og forventer konstant udvikling og fornyelse. Og det kræver at virksomhederne ændrer tilgangen til både rekruttering, men især fastholdelse og udvikling og forstår at HR og Talent Management ændrer sig radikalt. Deloitte kalder det ’social enterprise’, og dér byder vi ind med et helt nyt digitalt værktøj med den nyeste teknologi.

Robotterne ind i HR og salg

En af de store udfordringer, virksomheder har, er at sikre at medarbejdere ikke kun har den rette viden, men også tilegner sig nye kompetencer på en hurtig og effektiv måde, som er en økonomisk og ressourcekrævende opgave.

Samtidig har kunstig intelligens gjort sit indtog i mange funktioner i virksomhederne, hvor automatisering er på hastig fremmarch.

CanopyLAB spår, at teknologien kommer til erstatte funktioner i HR og salg og vil supplere og udvikle mulighederne for at automatisere traditionelle arbejdsopgaver og flytte fokus over på udvikling og innovation.

CanopyLAB er i samarbejde med IBM og deres ’Global Entrepreneur Program’ med IBM Watson-teknologien i gang med at udvikle nye måder at automatisere individuel læring og udvikling.

– Maskinlæring og kunstig intelligens er vigtige ingredienser i en verden, hvor vi har vænnet os til at kommunikation er skræddersyet til vores individuelle behov. Vi mærker det hver dag i baggrunden på vores smartphone, og vi har set det inden for fx jura og økonomi i virksomhederne, hvor ambitionen med platformen er at udvikle det inden for fx HR og salg, så læring og personlig udvikling kan målrettes den enkeltes behov, siger Sahra-Josephine Hjorth.

Det udmønter sig konkret i udvikling af AI-bots eller virtual assistenter, der skal udføre de administrative opgaver, som er forbundet med tilrettelæggelse og gennemførsel af individualiseret læring og kurser. Robotten vil komme med forslag til indhold tilpasset den enkelte medarbejder, og på den måde frigøre dyrebar tid til udviklingsopgaver fremfor administration.

– Det er nu vigtig del af den digitale transformation, som alle skal igennem, og det bliver i stigende grad en helt afgørende konkurrencefordel, om du forstår både at fastholde og udvikle talent, men også at lave smart og intelligent rekruttering og positionere sig som en virksomhed der omfavner og forstår ny teknologi, afslutter Esben Trier.