KLUMME: En række af verdens førende eksperter inden for native ads var samlet i Berlin i perioden 11-13. november til Native Advertising Days, og jeg bed især mærke i de fire nedenstående hovedpointer fra de mange indlæg:

1. Storytelling:

Den første hovedpointe handler om storytelling, som alle marketers ved, er vigtigt. Hvorfor er det så, så svært for os at få fat i og fastholde opmærksomheden hos forbrugeren?

Læren er, at en god historie, fortalt dårligt, giver et dårligt resultat, mens succes og vækst på streamingplatforme som Netflix bunder i en kombination af gode historier og store oplevelser (medier).

Hvis indholdet er ”konge”, er oplevelserne altså ”slottet”.

Dette var nogle af budskaberne fra Fabl, der er et firma der hjælper virksomheder med deres storytelling.

Nøglen til at forstå Netflix’ succes er ifølge dem en oplevelse af meget høj kvalitet. Tjenesten er let at bruge, personlig, visuel, underholdende, og undervejs i processen kan følelser spille en central rolle:

Dette fører til den eftertragtede målsætning om ”engagement”. Og hvis vi har succes med engagement, følger konverteringerne som en naturlig del.

2. Native ads analyse:

Den anden pointe handler om effekten af native ads. Hvad er effekten af disse, og ved læseren overhovedet, at der er tale om en annonce og ikke en redaktionel artikel?

Det er måske nogle af de spørgsmål, man som marketingfolk gør sig. Til at besvare disse og andre spørgsmål fremlagde Børsen en analyse.

Heraf fremgik det blandt andet, at:

– Native ads er bedre til at skabe brand memory sammenlignet med artikler præsenteret som redaktionelt indhold.  Dvs. hvor godt det eksponerede brand er husket efter at artiklen er læst.

– Native ads artikler genererer samme motivation og læsetid som mediets egne redaktionelle artikler.

– En artikel præsenteret som en native ads annonce: Her ved hovedparten af læserne godt, at der er tale om en annonce.

– Til gengæld opnår en artikel præsenteret i et native ads format ikke samme troværdighed som en redaktionel artikel.

Ovenstående falder meget godt i tråd med nogle af de andre analyser, der er lavet på området.

En analyse, der tager udgangspunkt i influenter, viser eksempelvis, at læserene bruger længere tid på at læse et sponsoreret blogindlæg fremfor influentens egne ikke sponsorerede blogindlæg.

Forklaringen er sandsynligvis, at hvis både annoncør og medie går sammen og udnytter hinandens styrker, så kan der laves content, der er endnu bedre, end hvis de hver især agerede alene.

At native ads til gengæld fremgår mindre troværdigt end mediets egne redaktionelle artikler, er måske ikke den store overraskelse.

Men for native ads-indkøberen kan det betyde, at man skal sikre sig at mediet i forvejen har en høj grad af troværdighed. Lige som content og skrivestil bør harmonere med mediet.

3. Video:

Og så er der video. Den megen fokus, der har været på annoncørdelen, har givet en stigende interesse for at medierne også får gavn af dette stærke format.

Fra Storykit, der er en storytelling-platform, var der følgende input til medierne:

Fokusér på læseren:

– Det handler alt sammen om det liv han/hun lever. Læseren ønsker at blive eksponeret for ting, der harmonerer med deres hverdagsliv, personlighed og synspunkter.

– Eller det liv de ønsker at leve. De elsker content, der viser, hvad de kan blive, de valg de kan træffe, og de drømme, de kan have. Men de ønsker også at blive udfordret. De ønsker at blive eksponeret for content, der også kan udfordre deres normer og meninger.

Gør gode ting:

-Proaktiv er bedre end reaktiv.

-Hav modet til at stå alene. Content, der har modet til at tage et standpunkt, vil forbedre deres relationer med læseren. De ønsker at blive udfordret.

-Gør noget unikt og ikke bare omskrive koncepter eller clickbait.

Hvis det gøres rigtigt, kan video både hjælpe med at køre abonnement, radikalt øge den organiske rækkevidde på de forskellige platforme eller opbygge et nyt forretningsområde til mediernes branded content-afdeling.

4. Etiske medieindkøb:

Den fjerde pointe handler om etiske medieindkøb. Ideen med at bringe etik og værdi til medieindkøb er ikke nyt i sig selv, men fokus på medieinvesteringer, som agent for forandring, har i høj grad øget fokus internationalt.

Problemet er, at corporate værdier ikke er afsmittende, når det kommer til corporate brands og deres medieindkøb. Brands, der understøtter mangfoldighed, bruger for eksempel annoncekroner på medier, der er berømte for deres intolerance.

Problemet opstår fordi, at ”brand safety” er den lavest accepterede standard for brands til at få ”mest muligt for pengene” (største dækning til lavest mulige omkostninger).

Journalistisk indhold og andet kvalitets content er dyrt, så annoncekronerne bliver ofte benyttet på lavkvalitets medier.

”Nyhedsørkener” dukker op flere og flere steder. Tab af lokale og undersøgende nyheder og information, giver plads til korruptionen og misfornøjelse og mindsker borgernes engagement.

Dette var nogle af de skitserede problemer, der blev fremført af Threepwood ved Native Advertising Days.

Hvad nu hvis ”brand safety” blev til brand values?

Marketingfolk er nødt til at købe ind etisk på platforme og websites, og vise, hvad der skal ske, samt sikre, at de medier som samfundet i høj grad har brug for, også indgår på medieplanen. Det være sig lokale- og regionale nyheder eller minoritetsstemmer.

Det var de fire væsentligste pointer, jeg tog med mig hjem fra konferencen i Berlin, der var arrangeret af Native Advertising Institute. I øvrigt klarede Danmark sig flot ved det tilknyttede awardshow, hvor det blev til hele syv priser.