En ny strategisk satsning hos design- og kommunikationsbureauet Stagis fører i 2009 til det bedste resultat nogensinde for bureauet, som i 2009 har fordoblet sin omsætning – og lidt til.
Bureauet, der beskæftiger sig med kultur, design, identitet og kommunikation har især succes med at arbejde med det, virksomheden kalder autentisk virksomhedsidentitet – at finde og udvikle de autentiske styrker i organisationer og derigennem styrke identitet og image.
Og det er netop inden for disse fokusområder, at den markante fremgang er opnået.
Konkrete tal for omsætningen, ønsker Stagis ikke at afsløre, men for så vidt angår årets resultat har der været tale om opjusteringer i årets løb, og som det ser ud nu, forvente bureauet at komme ud med en bruttoavance på 3,5 millioner kroner for 2009 mod 1,7 millioner kroner i 2008.
Det endelige resultat for 2009 foreligger dog først, når årsregnskabet ligger klar i februar 2010, men ifølge bureauet ender man med det bedste årsresultat i virksomhedens 13 år lange historie.
Administrerende direktør Nikolaj Stagis siger:
– Når vi går mod strømmen og vækster så kraftigt i krisetider, så skyldes det, at vi har et strategisk fokus i organisatorisk autenticitet, som hverken reklame- eller managementbranchen har, i arbejdet med virksomheders identitet. Vi kan i hvert fald se, at mange både private og offentlige virksomheder har en stor interesse for at grave et spadestik dybere i organisationens kultur end det, der har været tilfældet i mange store og dyre branding-projekter. De har ikke organisationen med i arbejdet med identitet, og derfor bliver det dyrt og ineffektivt.
Så han er ikke i tvivl om, at de gode resultater i høj grad skyldes bureauets evne til at udvikle sin tilgang til opgaverne og kunderne gennem årene.
Fra reklame til identitet
– Da jeg startede bureauet for 13 år siden, var vi vel det, man kunne kalde et reklame- eller designbureau. Men man kan ikke skille kulturen i en organisation fra arbejdet med både den visuelle og kommunikative identitet, siger Nikolaj Stagis.
For tre år siden tog han en master på CBS, hvor han netop skrev afhandling om autentisk organisatorisk identitet og i den forbindelse udviklede en række modeller til at afdække og rate virksomheders autenticitet.
– I dag har vi derfor et helt unikt værktøj i vores arbejde med at forstå den enkelte virksomheds identitet, før vi bevæger os ud i at rådgive og udvikle. Det er den strategiske satsning, vi mærker slå igennem nu i en tid, hvor mange ellers har nedgang, siger Nikolaj Stagis.
Som eksempel nævner han et af årets større projekter, som handlede om at give busbranchen og buschaufførerne et bedre image.
– En traditionel løsning på dette ville være at køre en masse annoncer og forsøge at flytte image ad den vej. I stedet har vi arbejdet med kulturen blandt chaufførerne, fordi det er i mødet mellem chauffør og kunder, at vi virkelig kan rykke noget. Samtidig udtrykker vi så de styrker gennem vores arbejde med design og kommunikation og får derved en identitet, som chaufførerne kan genkende og spejle sig i både eksternt og internt. Og på bare et halv år er det faktisk lykkedes at fordoble chaufførernes interne stolthed i forhold til jobbet, fortæller Nikolaj Stagis.
I efteråret vedtog bureauet en ny vækststrategi, som indeholder et mindre vækstniveau i 2010 – på omkring 15 procent – men til gengæld er det målet igen at fordoble omsætning, bruttoavance og resultat i 2011 i forhold til 2009-niveau.