En af Danmarks største annoncører, DSB, ændrer bureau-set-up’et. Fra at have et hav af bureau-partnere i dag vil den store transportør fra 1. januar 2018 have et leadbureau eller en bureau-konstellation, der sørger for al eksekvering.

Det fremgik af et meget velbesøgt informationsmøde om DSB’s nye udbudsstrategi i Tåstrup her til formiddag.

Her skitserede DSB markedet, hvor private biler og ikke mindst de nye delebils-ordninger samt nye busruter udfordrer den store transportør.

Markedet vokser, men DSB’s andel falder, og hvis eller rettere når de førerløse biler og formentlig busser bliver en realitet, får DSB endnu giftigere konkurrence.

Som ét af mange nye initiativer agter DSB at kigge på transport som transport mellem A og B – ikke mellem station A til station B.

En ny finsk app viser vejen for den nye tænkning, nemlig at forbrugerne skal kunne sammensætte alle transportmuligheder, herunder taxaer, hvis man skal fra A til B.

De fleste apps i dag er baseret på bestemte muligheder, fx taxaer, tog, busser eller fly.

Får man hele transporten skitseret, er her måske en mulighed for, at DSB bliver tiltrækkende for forbrugerne.

Først skal DSB dog knække pris-perspektivet, thi det er altså dyrt at køre med tog, selv om brugerundersøgelser tyder på, at brugerne er endog meget tilfredse med statsbanerne. Når vi ser bort fra prisen.

Kontrakten er 2-årig med et budget på 15-20 mio. kr.

En anden nyhed er, at DSB fremadrettet åbner op for en ”meget mere transparent og åben tilbudsproces,” lød det i Tåstrup.

DSB agter at sende alle informationer ud i første hug, det vil sige til august, når udbudsprocessen indledes.

Her vil et antal bureauer eller bureau-konstellationer blive prækvalificeret til den endelige bureau-catwalk formentlig til november.

Og til de bureauer, der ønsker at sende deres bud ind, lyder følgende ønske: DSB ønsker ikke at se idé og strategi eksekveret til prækvalifikationen. De vil se skitsen til strategien og idéen.

Dette for at undgå den evige snak om, at det er dyrt at gå ind i offentlige pitches, men det er trods alt det, der er dyrt, nemlig at skræddersy den rigtige strategi bygget over den rigtige idé, ikke farveladen på det taknemmelige papir.

DSB ønsker også at se, hvad det koster at købe bureauernes forskellige ydelser: Alt indholdet skal ind i budgettet, så det kan ses, hvad det enkelte bureau tager for at udvikle fx strategien, den kreative idé, SoMe-håndtering osv. osv.

Men ret skal være ret: Hvis man er en del af en bureau-konstellation, er det rart for alle parter, at der tones rent flag. Så kan opdragsgiveren jo se, hvem der tjener hvad på specialkompetencerne.

Ønsket fra DSB’s side er naturligvis at flytte borgerne over i togene, og samtidig løfte DSB’s omdømme. Gerne 80 pladser op fra pladsen som nr. 139 ud af de 140 på omdømme-listen, som den er i dag.

Budgettet for opgaverne ligger i størrelsen 15-20 mio. kr., og det er trods alt en fin størrelse. Kontrakten er i første omgang på 2 år med mulighed for en 2-årig forlængelse.