Digitalbureauet Dwarf kommer ud af 2017 med et driftsresultat, der er lige over 1,5 mio. kr. bedre end 2016. Til gengæld er bruttoresultatet faldet en anelse (-9,5 pct.).

Alligevel anser ledelsen resultatet for tilfredsstillende:

– Resultatet viser, at vi har fået styr på de interne processer, og at vi har konsolideret bureauet, siger Peter Grønne, bestyrelsesformanden for Dwarf A/S. 

Årets ordinære driftsresultat ender på 435.000 kr., ”hvilket bestemt ikke er prangende, men det viser til gengæld, at bureauet er på vej i den rigtige retning”. 

– Vi har fået grundforretningen på plads og er nu klar til at ekspandere i et marked, der i den grad efterspørger de ydelser, vi kan levere, fortsætter Peter Grønne, der også er partner og majoritetsejer af bureauet. 

Omsætningen er ”ikke tilfredsstillende”

Årets omsætning anser bestyrelsesformanden til gengæld ikke for tilfredsstillende. Det mindre fald på små 10 pct. skyldes, at Dwarf har stoppet samarbejdet med en række af bureauets større kunder. 

– Derimod har tilgangen af nye projekter og kunder gjort, at vi lander omsætningsmæssigt lige under niveauet for 2016. På den positive side er det værd at bemærke, at vi i 2017 i alt har ansat 19 nye ”dværge”. 

– Vi har udskiftet og oprustet på både ledelse, salg, strategi, design, udviklings- og automation-kompetencer. Nu er organisationen på plads, og vi forventer at øge kundetilgangen i år.

Større dybde og bredde er målet

Bureauets ambition er at opnå en større bredde og dybde i karakteren og omfanget af bureauets opgaver. 

– Når det sker, vil vi være kendt som et bureau, som er stærkt på både strategi, kreativitet, dialogmarketing, teknologi og produktion. 

Så din udgangsreplik er:

– Det er en fornøjelse at kunne præsentere en så solid fremgang, om end bundlinjen bestemt ikke er prangende. Vi er kommet rigtigt godt igennem konsolideringsfasen og er nu klar til at ekspandere og for alvor udnytte bureauets potentiale.

– 2017 er vores 18. regnskabsår, så 20 års jubilæet nærmer sig, og vi har i alle årene været kendt for at levere solide digitale løsninger. Nu er udviklingen konsolideret, så vi ligeledes igen kan levere solide regnskabstal, slutter Peter Grønne.

Thomas Sofienberg, der var CEO i restruktureringen hen over 2017, har ikke ønsket at kommentere regnskabet.

Nøgletal

Dwarf A/S

Mio. kr.                       2017/ 2016/ 2015

Bruttoresultat:                       20,8/ 23,1/ 23,3

Res. af primær drift:              0,46/ -1,1/ -0,85

Årets resultat:                         0,33/ -0,89/ -0,7

Fakta

· Sidste år headhuntede Peter Grønne en ny CEO, Thomas Sofienberg fra DIS/PLAY, for at revitalisere Dwarf. 

· Sofienberg hentede så Lars Berntsen ind som COO, og sammen drejede de bureauet, der nu udkommer med sorte tal på bunden.

· Peter Grønne blev så uenig med Thomas Sofienberg, og i marts fik han silkesnoren.

· Lars Berntsen er ny CEO, der som det første altså skal få gang i toplinjen.