Tyve unge brancheprofiler blev fredag udnævnt til ”The M Talents” ved kåringen af Årets CMO.

Gennem analyse af de mange profiler kan Klaus Markholt-Hansen fra firmaet Marcher Markholt, der står bag udvælgelsen, se, at den yngre og den ældre generation af kommunikationsfolk og marketeers adskiller sig markant på en række områder.

Han kalder det en ”generationskløft”, der helt overordnet handler om værdier.

”De unge talenter værdsætter og lægger meget mere vægt på blødere værdier i deres arbejdsrelationer. De har et andet personligt drive og præferencer, der går meget mere på empati og caring,” siger Klaus Markholt-Hansen og tilføjer.

De fem udvælgelseskriterier

Ligesom The M List udvælges The M Talents hvert år af et advisory board, der med hver deres faglige indgangsvinkel, og på baggrund af 5 udvælgelseskriterier, står for udvælgelsen af The M List-profilerne.

De 5 kriterier for udvælgelsen er:

1. Fagligt kompetenceniveau
2. Visionær og innovativ
3. Synlige resultater
4. Anerkendelser og vundne branchepriser
5. Kommunikations- og ledelsesevner

”Når de går ind i noget, så skal de kunne identificere sig med det. De stiller krav til diversitet, de har krav til inklusion. Der er krav til, at man gør de rigtige ting som virksomhed. De vil ikke nøjes på samme måde, som den ældre generation ofte har gjort.”

Hvor den unge marketeer-generation vægter bløde værdier højt, så er det, ifølge Klaus Markholt-Hansen, klassiske branche-dyder, der oftere bonger ud hos den erfarne generation.

”Den største forskel er, at de erfarne er meget mere konkurrence-orienterede og går meget mere op i at vinde end de yngre,” siger han.

Mindre leder-støtte

En anden stor forskel, som Klaus Markholt-Hansen har bidt mærke i, er, hvordan henholdsvis de yngre og de erfarne forholder sig til deres overordnede.

”De, der er over 35 år, er typisk meget støttende opadtil i virksomheden i forhold til deres egne chefer. Det er en kultur, man er vokset op med,” siger Klaus Markholt-Hansen, der ser, at dem under 30 år har en helt anden opfattelse af i hvor høj grad, man skal støtte opadtil i virksomheden.

”Den unge generation er meget mere selvkørende og mindre støttende opadtil end de ældre generationer, og den anderledes tilgang til hieraki bør man være opmærksom på fremadrettet.”

”Det kan potentielt skabe basis for gnidninger, fordi tilgangen er så forskellig,” tilføjer han.

Chefer skal opgradere

Klaus Markholt-Hansen mener, at det er oplagt og nødvendigt, at den erfarne branche-generation og lederlaget lærer fra den yngre generation. 

”Den inkluderende og responderende kultur, som de unge talenter trives i, hvor man har medindflydelse og råderum, er noget, de ældre generationer bør tage til sig og indføre i deres respektive virksomheder.”

Hvad med de erfarne CMOs og andre ledere, hvad skal de lære af den yngre generation? 

”Jeg tror, at mange bliver nødt til at opgradere deres game på hele ledelsesdelen, både i forhold til at kunne arbejde med unge talenter, men også for at kunne tiltrække og fastholde dem. De kommer til at stille krav til ledelseskompetencen.”

Hvordan skal ledere opgradere deres ledelses-kompetencer?

”De bliver nødt til at blive meget mere bevidste om ledelse og deres ledelsesstil. Derudover skal de have nogle klare ledelsesværdier og kunne kommunikere tydeligt, hvad de står for, og hvordan de agerer som ledere – have en ledelsesfilosofi.”

Hvad sker der for de ledere, der ikke opgraderer deres ledelses-game?

“Så kan de godt gå hen og få udfordringer med at tiltrække talenter fra den øverste hylde fremadrettet,” siger Klaus Markholt-Hansen, der fortæller, at han oftere og oftere oplever unge branchefolk, der vender rekrutteringen på hovedet og trækker referencer på deres kommende chef for at sikre, at dennes ledelsesstil lever op til deres forventninger.

Vil vi se et skifte, hvor man ikke kan blive kåret som Årets CMO, hvis man ikke scorer højt på de bløde parametre og har justeret sin ledelsesstil i forhold til, hvad den unge generation efterspørger og forventer? 

”Man er jo ikke bedre end det svageste led i sit team. Og det er Årets CMOs heller ikke. De siger allesammen, at de er afhængige af gode teams – gode folk omkring sig. Så de bliver helt sikkert nødt til at imødekomme nogle af de tendenser for at kunne tiltrække de bedste talenter i fremtiden. De unge kommer til at sige ”nej tak”, hvis der er nogle af de her ting, der ikke er på plads.”