Ekstra Bladets oplag faldt i januar med 3,5 pct., og dermed kom avisen under 100.000 (97.824). Det er kun anden gang formentlig nogensinde – eller i hvert fald i rigtig mange år – at Ekstra Bladet kun skal skrive sit oplag med 5 cifre. Sidst var i november sidste år. Ekstra Bladet har ellers længe set ud til at have stabiliseret sit oplag, mens B.T. har fortsat den nedadgående kurve og nu er under 90.000. I januar steg B.T. dog lidt og landede på 88.699.

For dagblads-gruppen som helhed lød faldet i januar på hele 6,4 pct., men en god del af forklaringen skal findes i Erhvervsbladet, der nu er rykket op som betalingsavis, fordi avisen som følge af de nye portoregler kun udsendes mod betaling. Det har kostet 38,2 pct. af oplaget, som landede på 59.170. Det angives dog i oplagstallene fra Dansk Oplagskontrol, at der er tale om et estimat. Et markant oplagsfald har været ventet, og kan avisen holde det niveau, så vil man nok ikke være utilfredse.

Herudover leverer flere regionale aviser solide oplagsfald. Århus Stiftstidende faldt med 16 pct. til 31.590, mens Nordjyske faldt med 11,2 pct. til 73.077.

Århus Stiftstidende fører også an i fald på søndagsavisen (–11,6 pct.), men Politiken, B.T. og Jyllands-Posten følger godt med (henholdsvis –7,3, –6 og –5,6 pct.). fin