KLUMME: The Next Web 2017 er slut. Finalen blev en horisontudvidende oplevelse for forfatteren her, fordi jeg mødte to meget forskellige talere, der begge havde kreativiteten som det centrale omdrejningspunkt.

Chase Jarvis, stifter af Creative Live, talte om kreativiteten som den nye læsefærdighed (Creativity is the New Literacy). Det er kreativitet, der kommer til at adskille os fra robotter og AI.

Han fortalte, at robotter og systemer pr. definition hverken er kreative eller opfindsomme, men at de handler og agerer ud fra et givet logisk og rationelt mål.

Som eksempel nævnte han, at det ikke i sig selv er svært at lave selvkørende biler. Det er menneskers adfærd i biler, der gør det svært at lave selvkørende biler.

Vi mennesker besidder en vis portion uforudsigelighed og irrationel opførsel. Vi overhaler ubetænksomt, vi kører for hurtigt, fordi vi kan, og vejvrede er en diagnose, der faktisk findes.

Kreativitet har den fundamentale styrke, at den kan løse komplekse problemer og starte systemændringer i vores verden. Kreativitet kan starte revolutioner og har altid været grobund for forandring. Præcis som det at kunne læse og skrive før i tiden startede revolutioner og systemændringer. De, der havde læsefærdigheden, havde magten.

Problemet i dag er, at vi af-lærer kreativitet med alderen i stedet for at gøre det til en livslang læringsdisciplin; noget, vi aldrig stopper med at træne.  

  • Spørg en 1. klasse om de vil op til tavlen og tegne, og alle rækker hånden op.
  • Spørg en 4. klasse om det samme og halvdelen rækker hånden op.
  • Spørg en 9. klasse og én rækker hånden op.

Derfor skal vi blive ved med at dyrke den kreativitet, vi alle er født med. Kreativitet er den nye læsefærdighed og de, der magter kreativiteten, får magten.

Micro-dosing højner kreativiteten

En anden, som også talte om vigtigheden af at styrke kreativiteten, var Paul Austin, der er fan af at bruge psykedeliske stoffer, som fx LSD og magiske svampe, til at højne kreativitet og udvise bedre lederskab.

Rygtet siger, at mange top-tech-personager i Silicon Valley bruger psykedeliske stoffer for at drive deres forretning og lederevner fremad med kreativitet som det centrale omdrejningspunkt.

Brugen af psykedeliske stoffer har naturligvis en række umiddelbare ulemper. Udover at det er forbudt at lave, opbevare og sælge dem, kan de have meget voldsomme følgevirkninger.

Alternativet er derfor Micro-dosing, der handler om kun at tage en lille del af en almindelig dosis, fx. LSD. Så lille en del, at kun en lille del af hjernen bliver påvirket.

Micro-dosing påvirker og ændrer (disrupter) hjernens neuroplasticitet, og derigennem opstår nye veje til kreativitet. 

Booster kreativiteten

Gennem micro-dosing kan vi finde tilbage til den kreativitet, vi alle er født med, og vi vil være mere åbne for nye ideer og alternative måder at løse problemer på – siger Paul Austin.  

Micro-dosing betyder, at folk opnår en udvidet kreativ forståelse, der kan kanaliseres over i ens virksomhed og drive den fremad med styrkede lederevner og kreativitet.

Der, hvor kreativiteten virkelig kan gøre underværker for din virksomhed og dig selv, er når du opnår ”flow-state”. Du er i flow, når tid, sted og fornemmelser for omverdenen forsvinder – en slags Zen tilstand.

Flow-states opnås typisk af dygtige kreative profiler som komponister, forfattere og ekstrem-sportsudøvere. For os mere dødelige kan flow-state opnås, når vi dyrker sex.     

Paul Austin har startet virksomheden The Third Wave for at advokere for brugen af micro-dosing, og han arbejder for at få det legaliseret og accepteret som en måde at yde mere og opnå større kreativitet på.

Hans indlæg sluttede med en ”best practice” liste, så her er fire punkter, som kan være gode at følge i tilfælde af, at du har lyst til at prøve:

  • Første gang du gør det, så lad være med at tage på arbejde
  • Start med små doser
  • Gør det, når du er klar til at gøre det.
  • Skaf ”the real thing”

Stof til eftertanke

Fællesnævneren for de to talere er, at dem, som kan udnytte deres kreative evner bedre end alle andre, overlever. Det er dem, der sætter fremtidens agenda.

The Next Web 2017 har for mig sat ansvarlighed og kreativitet på agendaen ud fra en tese om, at de to sammen kan gøre verden til et bedre sted for de kommende generationer.

Teknologi kan hjælpe os godt på vej, men uden kreativitet løser vi ingen problemer.