Crowdsourcing-bureauet Cosmic People har 13. maj aflagt årsregnskab for 2018, og det viser et underskud på næsten tre millioner kroner – mere end dobbelt så stort et minus som året før – og en egenkapital, der er gået i nul.

Bureauet har i 2018 desuden halveret omsætningen og ligger på en bruttoavance, der er 40 procent lavere end sidste år.

2018-regnskabet er underskrevet den 28. marts 2018 af Peter Stenbæk, som repræsentant for direktionen, men ifølge CVR-registeret fratrådte han dagen efter, den 29. marts 2018, som direktør. Siden er han blevet ansat som Creative Director hos Egmont.

Også den tidligere Cosmic People-direktør, Pernille Simmelkiær, er ude: Hun tiltrådte ved årsskiftet en stilling som ny Head of Production, Branded Content, hos TV 2. 

I stedet er den tidligere bestyrelsesformand, Mik Thobo-Carlsen, trådt ind i stillingen som ny adm. direktør hos Cosmic People.

Har aldrig tjent penge

Bureauet Cosmic People opstod formelt som selvstændigt bureau i slutningen af 2015, som en udløber af We Love People.

Det første regnskab i eget navn blev aflagt i sommeren 2015, og man har undervejs løst opgaver for store kunder, som bl.a. TDC, men det er ikke på noget tidspunkt lykkedes at tjene penge.

Tværtimod er resultatet før skat landet i et større og større minus år for år: Fra et minus på knap en million i 2015 til et minus på 2,9 millioner i 2018. 

Af ledelsesberetningen fremgår det også, at ”selskabet har tabt mere end 50% af virksomhedskapitalen og er derfor omfattet af kapitalbestemmelserne i selskabsloven § 119.”

Det betyder ifølge loven, at ledelsen skal ”sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital.”

På generalforsamlingen træffes typisk beslutning om kapitaltilførsel eller opløsning.

Mik Thobo-Carlsen ønsker ikke at kommentere regnskabet som sådan, men siger til Markedsføring, at han sammen med nye, endnu ikke navngivne, partnere er i gang med at ”bygge en ny, spændende platform”.

– Og det glæder jeg mig meget til at fortælle mere om, siger Mik Thobo-Carlsen.