WWF – Verdensnaturfonden – er ude med en ny kampagne, der skal sætte fokus på at verdens dyr forsvinder med en alarmerende hastighed. 

På knap 50 år har kloden mistet to tredjedele af sine pattedyr, fisk, fugle, padder og krybdyr, viser en ny rapport, og den historie har det unge, kreative bureau PONG hjulpet med at fortælle.

Hos bureauet kalder kreativ direktør, Mikkel Elung, WWF’s nye rapport for ”deprimerende læsning”, og også en svær kommunikationsopgave.

For at løse dén har man opfundet en buslangside, der i helt bogstavelig forstand viser, at dyr forsvinder lige så ofte som bussen stopper og åbner sine døre.

Målet med indsatsen er ifølge WWF at skabe opmærksomhed og derigennem samle penge ind til at beskytte biodiversiteten i udsatte områder.

Svært at forholde sig til

Ifølge Verdensnaturfondens rapport, Living Planet, har forskerne undersøgt 4.000 arter af hvirveldyr fordelt på knap 21.000 bestande – og det er på tværs af disse data, at man kan se et gennemsnitligt fald i bestandene på 68 procent.

Rapporten slår dog også fast, at det stadig er muligt at nå at vende udviklingen i biodiversiteten, og derfor var opgaven PONG skulle løse, at skabe opmærksomhed om problemstillingen:

– På trods af alvoren, så er det svært som dansker at forholde sig til at dyr på den anden side af kloden forsvinder. Så da vi skulle kommunikere det, blev vi hurtigt enige om at gøre det nærværende og prøve at demonstrere, hvor hyppigt dyrene faktisk forsvinder, siger Mikkel Elung og tilføjer:

– Og da de forsvinder oftere end en gennemsnitlig dansk bus stopper, så opstod idéen med at bruge dørenes åbning til at skjule dem.