KLUMME: I flere år har danske medier lunet sig ved stigende brugertal på mobil og tablet platformen. Vi har sammenlignet os med hinanden på de ”nye” mobile platforme, og udråbt de sidste mange år til ”the Year of Mobile”.

Men faktum er, at det stadigt mere fragmenterede medieforbrug ikke længere kan indfanges af de silomålinger, som vi hidtil har haft adgang til. Tallene afspejler ikke brugernes medieforbrug, og har derfor også haft stadigt mindre indflydelse på annoncørernes digitale allokeringer.

Man kan argumentere for, at målingerne hidtil har været en spejling af den silotankegang, som ofte præger dialogen mellem medie, bureau og annoncør. Men nu har vi altså endelig fået officielle tal, der dokumenterer de digitale mediers rækkevidde på tværs af de platforme, som brugerne har tilgængelige. Vi bevæger os fra silo til helhed og til et bedre grundlag for bedre rådgivning.

Samtidig får vi også offentliggjort dagstal. Dagstal er alt andet lige en bedre måleenhed for et medies reelle dækning og brugernes engagement.Dagstal er simpelthen en mere tidssvarende valuta.

Månedstal, som man hidtil har brugt, inkluderer en stor mængde meget lavfrekvente brugere, som måske tilgår mediet én enkelt gang i løbet af måneden. Således er månedstallet et uhensigtsmæssigt udtryk for mediets reelle forankring hos brugerne og et dårligt pejlemærke for, hvad en annoncør kan forvente at nå med sin kampagne uafhængig af, hvornår på måneden man annoncerer.

Nu bygger vi på

Derfor får vi med dagstal et langt bedre udtryk for mediets daglige dækningsevne på tværs af platforme og brugernes loyalitet og engagement med mediet.

Størstedelen af de mange digitale kampagner, der hver dag kører på ekstrabladet.dk’s platforme har en varighed på langt under en måned – faktisk i langt højere grad 1-2 uger. At tage udgangspunkt i mediets daglige dækning giver langt bedre mening i medieplanlægningen. I stedet for at starte med et månedstal og trække brugere fra, tager vi udgangspunkt i én dag og bygger på – et væsentligt metodeskift, som vil øge kvaliteten i rådgivningen. Igen et bedre grundlag for bedre rådgivning.

Endeligt får vi også brugerprofiler på de mobile platforme. De nye målinger synliggør netop, hvordan annoncøren, med eksempelvis en manglende mobil tilstedeværelse, går glip af næsten 50 pct. af brugerne – de kan simpelthen ikke fanges via andre digitale platforme. Med andre ord er man ikke længere ”dækket digitalt ind” via én enkel platform. Igen et bedre grundlag for bedre rådgivning

Det vi kan i dag, som vi ikke kunne i går

Vi kan altså bruge de nye multiplatformsmålinger til at få en langt dybere indsigt i danskernes brug af digitale platforme – parametre som bør styrke den digitale medieplanlægning og fungere som redskab for både kommerciel og redaktionel udvikling samt styrkemæssig sammenligning medierne imellem:

· Multiplatform dækning: et bedre udtryk for samspillet mellem digitale platforme.

· Dagstal: et bedre udtryk for mediernes position.

· Målgruppedata: dybere indsigt i alle digitale platforme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan vi så alt nu?

Webmålingerne inkluderer i sagens natur ”kun” danske medier. De fleste er nok klar over, at Facebook og Youtube står for en stor del af danskernes tidsforbrug. Men at et dansk medie som Ekstra Bladet hver dag er i digital kontakt med over 900.000 danskere svarende til 18 pct. af den danske netbefolkning (1.8 mio. i løbet af en uge – 35 pct. eller 2,35 mio. i løbet af en måned – 46 pct.) og at hver eneste bruger tilbringer 2 timer og 19 minutter med sitet pr måned er en unik position i det danske medielandskab.

Der bliver altså brugt 5,5 mio. timer hver måned eller næsten 200.000 timer hver eneste dag på ekstrabladet.dk!

Det ville selvfølgelig give et bedre billede af danskernes digitale medieforbrug, hvis udenlandske sites også lod sig måle, men det forbliver nok ved ønsket. Dobbeltdækningen mellem forskellige kombinationer af de tre digitale platforme kunne ligeledes nuancere billedet yderligere.

Men tilbage står, at den dybere forståelse for platformenes styrker – både på egen hånd og i samspillet med øvrige platforme (dobbeltdækning) har været ønsket længe. Vi er kommet et godt skridt længere og har i dag et bedre grundlag for medierådgivning end tidligere. Men det forpligter også til for alvor at nedbryde den silobaserede medietankegang som har domineret de seneste mange år.