Tiden er inde til at forstærke markedspositionen og investere i ny vækst, for markedet for dataetisk behandling af persondata har aldrig været mere modent, lyder det fra Geomatics adm. direktør Martin Glarvig.

Data- og analysehuset har de seneste fem år oplevet en konstant vækst på gennemsnitligt 12 procent årligt, og den vækst skal bruges til at styrke kompetencerne yderligere.

Flere analytikere og systemudviklere er ansat, i året hvor EU’s persondatafordning bliver en realitet, er to jurister ansat til det nye forretningsområde juridisk rådgivning.

Helt konkret vil Geomatic med den nye organisation justere fokus til tre forretningsområder:

· dataanalyse,

· datakvalitet og

· juridisk rådgivning omkring persondata.

Organisationsændringen skal ifølge Martin Glarvig gøre Geomatic i stand til bedre at imødegå den stigende efterspørgsel på datahåndtering og intelligent udnyttelse af data i en tid, hvor fokus er på beskyttelse af persondata og sikring af personlig integritet.

– Data spiller en stadig vigtigere rolle for vores udviklingsmuligheder som samfund. Samtidig oplever vi også hidtil uset massive mængder af data, som i sidste ende risikerer at drukne os frem for at løfte os, siger Martin Glarvig.

– Det betyder, at behovet for etisk og kompetent indsamling, behandling og berigelse af vores data aldrig har været større. Derfor må vi også sætte barren endnu højere for vores ydelser og nytænke os selv som organisation. Det gør vi med vores nye strategi.

EU’s persondataforordning åbner nye muligheder

Martin Glarvig ser de tre forretningsområder som uløseligt forbundne og drevet af én dagsorden: Bedre og mere etisk brug af data.

Særligt EU’s persondataforordning, som finder anvendelse fra 25. maj 2018, fungerer som løftestang for større ansvarlighed om indsamlingen, brugen og formidlingen af persondata. Samtidig skaber forordningen også nye forretningspotentialer og behov for skarpere ydelser. Det er med andre ord åbningen af nye jagtmarker, som Geomatic nu indstillinger sigtet til.

– EU-forordningen er ikke kun en stor gave til forbrugerne og vores fælles datasikkerhed, men også en håndsrækning til de virksomheder, som formår at tilpasse sig de nye krav, fordi det skærpede fokus i sidste ende kommer til at betyde en mere effektiv og bevidst omgang med kundernes data.

– Vi vil som data- og analysehus også på den konto opleve stigende forventninger om endnu rigere data og efterspørgsel på rådgivning om de nye krav – noget vi med vores nye organisationsændring vil kalde rettidig omhu, slutter Martin Glarvig.