I starten af den nye år er Forbrugerombudsmand, Henrik Øe, klar med en ny ”vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen”.
Den kommer, fordi Forbrugerombudsmanden mener, at mange virksomheder forsøger at grønvaske sig igennem annoncer og lignende.
I vejledningen lægges der eksempelvis op til, at virksomhederne skal være varsomme med brugen af ordet ”grøn”, hvilket har fået flere vittige sjæle til at sige ”hva’ så med Grøn Tuborg eller Grøn Koncert?”.
Men i et udkast til vejledningen skriver Henrik Øe blandt andet:
”En betegnelse for et arrangement (fx Grøn Koncert) eller et produkt, som er indarbejdet i forbrugernes bevidsthed gennem en årrække, vil som udgangspunkt ikke vildlede forbrugerne, selvom der i betegnelsen eksempelvis indgår et generelt miljøudtryk.”
Vejledningen er i øjeblikket til høring hos en række interessenter, men ventes at være klar tidligt i det nye år. Der bliver sandsynligvistale om en omfattende vejledning, der inddrager ordlyd, layout, farvevalg, billeder, lyde, symboler i vurderingen af grønvask-forsøg.
Læs mere om vejledningen og vildlederne i Markedsføring nr. 15-2010, der udkommer i denne uge.