Forbrugerrådet har tabt stort anlagte sager mod Danica Pension. Pensionsselskabet opkræver et månedligt gebyr på 48 kr. ved udbetaling af pension, og det klagede en række opsparere over til Ankenævnet for Forsikring. Nævnet gav opsparerne medhold, men Danica nægtede at følge kendelsen, og sagen havnede derfor i Vestre Landsret, hvor den er faldet ud til Danicas fordel. Forbrugerrådet er trist over dommen, som sender 1,5 mia. kr. i lommen på Danske Bank, som ejer Danica Forsikring.
JP Erhverv s2