For andet år i træk er Think det digitale bureau, der ifølge MyImage-analysen har de mest tilfredse kunder. 

Men både hos reklamebureauerne og mediebureauerne er der nye navne i toppen.

MyImage-analysens hovedfokus er kåringen af de bureauer, der ifølge annoncørerne har det bedste image inden for hver bureautype, men den rummer altså også tal for kundetilfredshed for hvert enkelt bureau.

Image og kundetilfredshed hænger dog ikke nødvendigvis sammen:

– Et stærkt image bidrager til at øge et bureaus muligheder for at tiltrække nye kunder, siger adm. direktør Mogens Østergaard fra MyResearch og tilføjer:

– Men det bedste image er ikke nødvendigvis det samme som, at man også har de mest tilfredse kunder.

To nye navne i toppen

Alle analysens tal for kundetilfredshed er ikke til offentliggørelse, men vi kan fortælle hvilke bureauer, der topper i hver deres kategori.

Og mens Think altså for andet år i træk formår at fastholde titlen som det digitale bureau, der har de mest tilfredse kunder, så er der nye navne på positionen blandt reklamebureauerne og mediebureauerne:

Listen ser således ud i 2020-analysen:

·       Reklamebureauer: Pravda

·       Mediabureauer: Havas

·       Digitale bureauer: Think

Men selv om Pravda og Havas kan glæde sig over de gode kunderelationer, så ligger de – i modsætning til Think, der samlet ligger nummer tre blandt de digitale bureauer – lavt på det samlede image.

Pravda kommer således bare ind som nummer 25 blandt 29 målte reklamebureauer, mens Havas ligger nummer 10 blandt 12 – dog med en ret markant fremgang på flere image-målepunkter.

Kendt for noget godt

Der kan være flere grunde til, at Pravda ligger fint på kundetilfredshed. 

– Først og fremmest er der helt generelt en større tilfredshed med de mindre bureauer, siger Mogens Østergaard.

Han peger også på kendskab som en faktor: Og kendskabet til Pravda er relativt lavt, selv om bureauet faktisk har markeret sig med både priser og økonomisk fremgang i de senere år.

– Og tallene tyder altså på, at de, der kender Pravda, kender bureauet for noget godt.

Også Havas ligger lavt på kendskab, men i modsætning til Pravda, har Havas tydeligt forbedret sit image blandt annoncørerne i år:

– Bureauet er gået frem på flere parametre, også de kvalitative, og specielt er pitch-præferencen øget, siger Mogens Østergaard.

Ligesom Pravda har Havas i det forgangne år markeret sig med fine økonomiske resultater.

Herunder kan nævnes, at man i 2018 tredoblede bundlinjen og vandt flere nye kunder, som blandt andet Aldi.

Og så begyndte bureauet at finde sig tilrette i nye lokaler efter en fusion af det tidligere reklamebureau Havas Worldwide Copenhagen med Havas Media.

– Så nu skal det blive spændende at se, om Pravda og Havas evner at fastholde den høje kundetilfredshed i de kommende års analyser, i takt med at kendskabet måske – hvis man arbejder med det – vokser.

Think holder fast

Og det kan godt lade sig gøre at holde fast: Det er årets vinder på kundetilfredshed blandt de digitale bureauer, Think, et godt eksempel på.

Det digitale designbureau, der blev stiftet af Creuna-udbrydere tilbage i 2011, har således fastholdt topplaceringen på kundetilfredshed to år i træk: I 2019 og 2020.

Et kig lidt længere tilbage fortæller, at Think endda også var nummer et på kundetilfredshed i MyImage-analysen 2017 – dengang dog under navnet Think Digital.

Sidenhen – i slutningen af 2018 – blev bureauet en del af et nyt bureau-setup Strategic Design Group, med Thinks oprindelige ejere, Mads Gustafsen, Morten Johnstad, Klaus Silberbauer og Jon Lollike i ejerkredsen.

I september udvidede bureaugruppen med flere opkøb – og gennemgik en rebranding, så man nu hedder Manyone.

– Det er ganske stærkt, at Think i en periode med så mange forandringer, både i forhold til ejerskab og navn, er lykkedes med at fastholde den høje kundetilfredshed, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

– Det tyder på, at kundetilfredshed har været et strategisk fokuspunkt, og det betaler sig.

Tilfredshed giver bonus

Hvad mener du med, at det betaler sig?

– Jeg mener, at bureauer med mange tilfredse kunder ofte også udviser høj vækst, ligesom fine kundetilfredsheds-tal på sigt har det med at smitte af på image-placeringen, siger Mogens Østergaard.

Han fortæller, at man i MyImage-analysens efterhånden 12 år har set mange eksempler på denne afsmitning, men advarer dog mod at opfatte det som om, der automatisk er en direkte sammenhæng: 

– Image siger noget om, hvordan bureauet opfattes bredt, så der behøver ikke være en sammenhæng mellem høj kundetilfredshed og godt image, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

– Men vores analyser tyder på, at udviklingen i kundetilfredshed ofte kan ses som en forløber for de kommende års udvikling på image.

Du kan læse mere om analysen og bestille rapporten på www.myresearch.dk.