Sidste år kaldte Hjaltelin Stahls adm. direktør Jens Peter Jensen bureauets årsregnskab for ”befriende kedeligt” – ”kedeligt” fordi væksten var knapt så høj som tidligere og ”befriende”, fordi det var godt med ”et konsoliderende 2017.” 

Nu er der imidlertid igen kommet seriøst tryk på væksten: Bureauets regnskab for 2018 viser en vækst på tæt ved 15% og et primært driftsresultat på 17,8 mio. kroner.

Det er det bedste resultat nogensinde, og det er da også en tilfreds Jens Peter Jensen, som Markedsføring fanger på en jysk telefonforbindelse:

– Ja, det kunne være meget værre, som vi siger på min hjemegn, siger han og peger på, at man over året især har styrket de digitale og teknologiske kompetencer.

Hvad er det, der gør, at bundlinjen procentuelt set ikke helt følger med toppen?

– Det hænger dels sammen med rekruttering – dygtige folk er jo som regel også lidt dyrere – og dels med, at vi sidste år brugte en del penge på uddannelse. 

Det digitale fylder mere

Og hvis du nu ikke må bruge ord og udtryk som kunden i centrum, 360 grader, i øjenhøjde, cross media, kunderejse, omnichannel osv – hvad er det så, I kan?

– Det er en kombination af flere ting. Kunderne efterspørger både strategisk forståelse og kreativitet der skaber resultater. Indsigt i forretningen er afgørende, og det er et parameter, vi leverer godt på. 

– Kreativiteten er det middel der giver os adgang til modtagernes hjerter og hjerner, siger Jens Peter Jensen og tilføjer: 

– Vores størrelse – og det at vi har været heldige at rekruttere de rigtige medarbejdere – gør også, at vi i dag kan håndtere et meget bredere spektrum af discipliner. Især på den digitale front har vi udviklet os meget, og det fortsætter vi med.

Full service frem for specialistbureauer?

– Ja, det fungerer i hvert fald for os. Jeg anerkender, at specialister er specialister, men set med kundernes øjne stiller et samarbejde med flere forskellige bureauer altså også krav om betydelig koordinering, siger Jens Peter Jensen og uddyber: 

– Det er jo dels ressourcekrævende, og dels kan det betyde at fokus fra bureauets side glider væk fra kundens forretning og over i egen bundlinje og bid af kagen.

– Vi har jo selv de faglige, dybe specialister i disciplinerne, som hos os fungerer inhouse i den store HS-sammenhæng.

Kontinuitet og flere priser

Hjaltelin Stahl arbejder med kunder som bl.a. IKEA, Arla Foods, Telia, TrygFonden og Synoptik, og i løbet af året er paletten udvidet med bl.a. Metroselskabets Cityringen.

– Men væksten skyldes i høj grad også øget samarbejde med eksisterende kunder, siger Jens Peter Jensen. 

Dertil kommer, at bureauet i januar 2019 for fjerde år i træk tog titlen som bureauet med det stærkeste image i MyImage-analysen blandt over 760 marketingansvarlige 

Bureauet rankes i analysen som det bedste til at integrere kommunikation på forskellige platforme og som det bureau, flest ville invitere med i pitch. 

Hvordan ser jeres medarbejder-churn ud? 

– Vi ligger under branchegennemsnittet.  Vi har ganske vist haft et par udskiftninger over året, bl.a. startede Niels Heilberg jo for sig selv og hentede et par folk med, ligesom & Co. også snuppede et par af vores folk. 

– Men der er også kommet nye til, og som du kan se på regnskabet, er vi vokset på gennemsnitligt antal medarbejdere i 2018.

Og kreative priser. Er I tilfredse med årets høst?

– Det synes jeg, vi kan være: Vi vandt bl.a. sølv i Cannes for Greenpeace, fire priser for henholdsvis Alkohol & Samfund, Trygfonden, Scandic og IKEA ved True Awards – og en AEA for Hjerteforeningen, så det må være godkendt, siger Jens Peter Jensen.

FAKTA 

·      Hjaltelin Stahl er juridisk set et såkaldt kommanditselskab, og bureauets hovedejere er Steffen Hjaltelin med en ejerandel på 37,83 % og Nicolai Stahl med 24,76 %

·      Jens Peter Jensen og Lotte Jakobsen er også det, der hedder ”reelle ejere” – det vil sige personer, der direkte eller indirekte har mere end 25 % ejerskab eller stemmerettigheder eller har anden afgørende kontrol, fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer el.lign.

·      Antallet af partnere i bureauet er 12.

Nøgletal for Hjaltelin Stahl

2018 (mio.kr.)

2017 (mio.kr.)

Omsætning

208.363

164.584

Bruttoavance efter freelance

134.792

117.276

Bruttofortjeneste

116.619

100.660

Resultat af primær drift

17,8

16,7

Antal medarbejdere – gns.

138

123

Bruttoavance pr. medarb.

977

954

Lønandel

66%

64%