Hver anden virksomhed i Danmark bruger i dag eksterne PR-bureauer til at profilere virksomheden, markedsføre nye produkter eller til andre PR-aktiviteter.
Det er først og fremmest adgangen til et bredere sæt af kompetencer, end virksomheden selv råder over, som får virksomhederne til at outsource deres PR aktiviteter. Det fremgår af en undersøgelse, som Zapera foretaget for KommunikationsGruppen.
– Det er interessant, at så mange virksomheder har fået øjnene op for, at det kan være svært og omkostningskrævende, hvis virksomheden selv skal råde over alle de fornødne PR-kompetencer, siger direktør i KommunikationsGruppen, Lisbeth Wirgowitsch.
Zapera har spurgt over 200 danske virksomhedsledere om deres brug af brug af PR. Her svarer 21 pct., at de outsourcer områder som “generel profilering af virksomheden” og “produktmarkedsføring.” Også områder som “image-forbedring” og “rekruttering” lægges ud til eksterne PR bureauer.
I alt er det 48 pct. af virksomhederne – altså lige knapt halvdelen – som outsourcer en eller anden form for PR-aktivitet.
Flere kompetencer
Hovedargumentet for at lægge PR-aktiviteterne ud er, at virksomhederne på den måde får adgang til flere kompetencer, end de selv råder over. Overraskende nok er det især de største virksomheder, der bruger det argument.
Ifølge undersøgelsen svarer hele 58 pct. af virksomhederne med over 200 ansatte, at de outsourcer for at få adgang flere kompetencer, mens det for alle virksomhederne som helhed kun gælder for 45 pct. Og det er ikke, fordi de store virksomheder savner egne kommunikationsfolk.
Faktisk er det kun 5 pct. af de store virksomheder, der outsourcer PR-aktiviteter, som svarer, at de ikke har en selvstændig kommunikationsafdeling.
– Jeg tror, det afspejler, at mange store virksomheder får et mere og mere professionelt forhold til PR og kommunikation. De kan godt se, at der kan være PR aktiviteter, som et eksternt bureau er bedre til at løse, siger Lisbeth Wirgowitsch.
Der kan da også være forskellige interne årsager til, at virksomheder outsourcer. Således svarer 25 pct. eller hver fjerde virksomheder, at et eksternt bureau rådgiver bedre og mere objektivt. Og 12 pct. af virksomhedslederne svarer, at de lytter mere til, hvad folk fra et eksternt bureau siger.
Zapera har også spurgt virksomhedslederne om deres begrundelse for at holde PR-aktiviteterne internt i virksomheden. Her er det altovervejende svar – nemlig fra 47 pct. – at de så har bedre kontrol med tingene.
Lisbeth Wirgowitsch hæfter sig endvidere ved, at 30 pct. af virksomhedslederne svarer i analysen, at de laver PR internt, fordi “det har de altid gjort.”
– Der kan da være mange gode argumenter for at holde sine PR-aktiviteter internt i virksomheden. Men “det har vi altid gjort” er måske ikke ligefrem det bedste og mest overbevisende. Under alle omstændigheder bør virksomhedens kommunikationspolitik være et tilbagevendende fokusområde for ledelsen, siger Lisbeth Wirgowitsch.
cwl