Danske kommunikationsfolk er spredt for alle vinde. Især når det gælder faglige tilhørsforhold, hvor de er organiseret i en række forskellige forbund. Næsten en tredjedel er slet ikke medlem af en fagforening.
For at styrke denne vigtige faggruppe gør Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) nu en ekstraordinær indsats for at samle kommunikatørerne i deres egen fagforening. Formålet er, at kommunikationsfolk i fællesskab kan udvikle den faglighed, der skal give dem en større synlighed og gennemslagskraft på arbejdsmarkedet.
Midlet er en informationskampagne, der skal overbevise kommunikationsfolk om, at der er masser af gevinster ved at stå sammen. Overskriften er “Nyt overskud”. Hvorfor den er det, forklarer Kommunikation og Sprogs formand, Birgitte Jensen, her:
– Kommunikationsfolk er ligesom andre professionelle gode til at klare tingene selv.. De vil ikke være i en organisation, der kun yder ’nødhjælp’, og sådan opfatter mange fagforeningernes ydelser. Der skal være noget, der giver gevinst i hverdagen også.
Kampagnens elementer
Kampagnen rummer en række initiativer, blandt andet:

  •  En konkurrence om Danmarks bedste virale video, altså de filmstumper, der spreder sig (som ’virus’) via mails til store nye målgrupper. En hel årgang på filmskolerne Super 8 (Århus) og Super 16 (København) har produceret 18 film, der dyster om 60.000 kr.
    • En jury bestående af filminstruktør Thomas Vinterberg, professor i bl.a. branding Majken Schulz fra CBS og Birgitte Jensen nominerer seks af de 18 film, som medlemmer og potentielle medlemmer af KS kan stemme på. Blandt de der stemmer på de vindende film, trækkes lod om flotte uddannelsespræmier til over 50.000 kr., bl.a. et ugeophold på Poynter Institute i Florida.
  •  Vinderne af begge konkurrencer kåres på KS’ årlige konference KS-forum den 25. september.
  • Blandt de øvrige kampagneaktiviteter er kampagnehjemmeside, annoncering, direct mails, opsøgende aktiviteter, seminarer, member-get-member mmm. I alle tilfælde gør KS en indsats for at vise, at forbundet går nye veje; eksempelvis når det drejer sig om at få eksisterende medlemmer til at inspirere andre til at melde sig ind. Her kommer man til at kunne modtage CO2-voter, således at man også kan deltage i kampen mod klimaforandringer. 

cwl