Brancheorganisationen Kreativitet & Kommunikation, KreaKom, vil i kølvandet på nyheden om GroupM’s farvel til Dansk Erhverv se på, hvordan bureauer, som ikke er medlem af KreaKom, skal stilles i forhold til Sikkerhedsfonden.

Det oplyser brancheorganisationens CEO, Tine Aurvig-Huggenberger. 

Sikkerhedsfonden yder medlemmerne af Danske Medier sikkerhed for den kredit, som medierne yder til medlemmerne af Sikkerhedsordningen under forudsætning af, at medierne yder sikkerhedsgodtgørelse til ordregiverne, fremgår det af KreaKoms hjemmeside. 

Videre hedder det, det ”de tilsluttede ordregivere er forpligtet til at stille sikkerhed for alle betalinger for indrykninger af annoncer i de nævnte medier, enten ved en direkte sikkerhedsstillelse eller gennem deltagelse i den kollektive sikkerhedsordning.” 

Spørgsmålet om Sikkerhedsfonden er blevet aktuelt som følge af nyheden om GroupM-farvellet til KreaKom og Dansk Erhverv. 

For hvis man kan være medlem af Sikkerhedsfonden på samme vilkår som KreaKom-medlemmer, vil mediebureauer kunne opnå bedre økonomiske vilkår ved at vælge den samme model som GroupM. 

– Sikkerhedsfonden er en unik konstellation, der hænger meget sammen med KreaKom. Men i Danmark har vi ikke eksklusivret, så man kan godt være med i Sikkerhedsfonden, selv om man ikke er medlem af KreaKom, siger Tine Aurvig-Huggenberger. 

Man kan forestille sig, at netop Sikkerhedsfonden er et ret stor incitament for mediebureauer til at være medlem af KreaKom…?

– Ja. Og derfor kommer vi også til at se på, hvordan kontingentet skal være. Det skal ikke være sådan, at medlemmer af KreaKom samlet set betaler mere end bureauer, som ikke er medlem af KreaKom. Det er noget, som vi har talt om, at vi skal se på – og det gør vi så nu, siger hun. 

Er der i dag medlemmer af Sikkerhedsfonden, som ikke er medlemmer hos KreaKom?

– Der er ingen medlemmer i dag, som ikke også er medlemmer af KreaKom, siger Tine Aurvig-Huggenberger. 

Tror du, at forholdet vedrørende Sikkerhedsfonden kan få andre til at følge GroupM?

– De meldinger, jeg får, går på, at der ikke er andre, som er på vej ud. Tværtimod får jeg meldinger om, at medlemmerne mener, at vi skal stå sammen, siger hun.

Efter nyheden om at GroupM siger farvel til KreaKom og Dansk Erhverv kom ud, har flere andre bureaugrupper tilkendegivet, at de ikke for nuværende har planer om at forlade brancheorganisationen.

Tine Aurvig-Huggenberger kalder det ”ærgerligt, at GroupM har valgt at melde sig ind i Dansk Industri.”

– Og det er klart, at når det er et stort medlem, der siger farvel, så betyder det selvfølgelig noget, siger Tine Aurvig-Huggenberger. 

Kommer medlemmerne til at betale for GroupM’s farvel?

– Det kommer ikke til at betyde, at andre medlemmer skal betale mere i kontingent. Hvad det konkret betyder rent økonomisk, vil jeg ikke ind i. Nu sætter vi os ned og finder ud af, hvordan vi håndterer det, men det vil ikke have den store betydning for de andre medlemmer, siger hun.