Man har ret til at trække sig ud af sin aftale med fitnesscentret, hvis prisen på abonnementet stiger, uden at man er informeret om det. Det bekræfter en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet, ifølge forbrug.dk.
Afgørelsen giver en forbruger ret til at få tre måneders medlemskontingent retur.
– Prisændringer skal som udgangspunkt ske med et varsel, der gør det muligt for kunden at opsige aftalen, inden prisstigningerne træder i kraft, siger chefkonsulent Estrid Lind, Forbrugerstyrelsen.
Hun peger på, at den konkrete kontrakt mellem forbrugeren og fitnesscentret indebar muligheder for prisstigninger, men at problemet opstår, idet fitnesscenteret ikke sikrer sig, at kunden i god tid bliver oplyst om prisstigningerne.
Sagen handler om en forbruger, der har bundet sig for 12 måneder til et fitnesscenter. Betalingen sker over PBS hver måned.
Pludselig ser forbrugeren imidlertid, at fitnesscentret hæver prisen med 30 kroner per måned, svarende til en prisstigning på 8,6 pct.
Forbrugeren vil ud af aftalen, men fitnesscentret afviser og siger, at prisstigningerne var varslet i god tid ved skiltning i receptionen, og at prisstigninger desuden er en del af vilkåret i aftalen mellem forbrugeren og fitnesscentret.
Sagen ender herefter i Forbrugerklagenævnet, som altså nu har give forbrugeren medhold.
sit