Da Jesper Jørgensen 1. maj sidste år satte sig i CEO-stolen for MediaCom Group skortede det ikke på ambitionerne, ligesom han et par måneder efter sin tiltræden varslede store forandringer

Nu er regnskabets time – i bogstavelig forstand – kommet. 

Ifølge 2020-regnskabet for MediaCom Group har man udskiftet mere end en tredjedel af medarbejderne, mens man er gået fra 86 ansatte i 2019 til 73 i 2020. 

Regnskabet afslører videre, at omsætningen faldt fra næsten 810 millioner kroner i 2019 til cirka 672 millioner kroner i 2020, hvor årets resultat landede på næsten fire millioner kroner mod cirka 1,7 millioner kroner i 2019. 

– Visionen er, at vi skal være brobyggere mellem betalte og ikke-betalte kanaler, så vi vil i en anden retning end den, der havde været de seneste fem til syv år. Vi havde behov for en direkte omlægning af vores kompetencer, så vi blev meget mere digitale og kreative, og vi har gennemført en komplet reorganisering og fået en meget mere simpel struktur, siger Jesper Jørgensen.

MediaCom Group fik 11 nye kunder i 2020, mens tre, herunder blandt andet kunder som Lalandia og Harald Nyborg, sagde farvel. 

" Jeg har da haft mine urolige nætter, fordi jeg synes, at bureauet var i en slem tilstand.
Jesper Jørgensen, CEO, MediaCom Group

– Jeg er sikker på, at toplinjen ryger op igen i 2021, men jeg kigger mere på PBT’en (Profit Before Tax, red.) i øjeblikket. Jeg er meget mere optaget af, om vi tjener penge, har et solidt fundament, end om vi har en høj toplinje, siger Jesper Jørgensen. 

Markedsføring har tidligere beskrevet, hvordan GroupM, der står bag MediaCom Group, de senere år har arbejdet på at gennemføre en større transformation af bureaugruppen. 

En gennemgang af MediaCom-regnskaberne tegnede i slutningen af 2019 et billede af bureauet som et foretagende, der havde svært ved at tjene penge. 

– Jeg har da haft mine urolige nætter, fordi jeg synes, at bureauet var i en slem tilstand. Men der sker noget, når man udskifter så mange – og sætter en ny klar kurs. Der kommer en kæmpe energi-indsprøjtning, og alle køber ind på retningen. Jeg er meget optimistisk, både fordi vi har tredoblet medarbejdertilfredsheden – og fordi vi lukkede 2020, som vi gjorde, siger Jesper Jørgensen. 

Nøgletal – MediaCom Group

Bruttofortjeneste:                48,4 (50,1)
Resultat før skat                     5,0 (2,2)
Årets resultat:                         3,9 (1,7)
Egenkapital:                          78,1 (74,2)
Gns. antal medarbejdere:      73 (86)

Kilde: MediaCom Groups 2020-regnskab/cvr.dk. Beløb i mio. kr. Tal i parentes er fra 2019.

Data og fees

En af årsagerne er, at det stringente digitale fokus på brobygning, datadrevet kreativitet og MarTech har vist sig at være rigtig, forklarer han.

– Lige nu handler næsten alt om førstepartsdata, så jeg synes, at vi så rigtigt sidste år, da vi annoncerede, at vi ville gå dybere ind i MarTech og eksekvere på førsteparts-lignende medier. Det har så også vist sig, at vores MarTech-satsning har været en enabler på flere områder. Blandt andet på data-delen, fordi man i afdelingen forstår førstepartsdata på en helt anden måde. Det er blandt andet årsagen til, at Toyota har samlet det hele hos os, siger Jesper Jørgensen, der dog gerne ville have haft ”endnu mere gang i MarTech.” 

– Det er klart, at vi på det område stadig har en legitimitetsudfordring i markedet, men det er på vej. Men sådan er det jo, når man ændrer kurs. Den datadrevne tilgang har også en direkte påvirkning af måden, vi arbejder med kreativitet på. Vores brobygning har de sidste 12 måneder også været fokuseret på at få MBA (det kreative bureau hos Mediacom Group, red.) og vores Data & Insights-afdeling tættere op hinanden i en fælles offering – og det skal kunderne have tid til vænne sig til, siger han.

Over for Markedsføring har Jesper Jørgensen varslet et opgør med den fee-baserede aflønnings-model. 

Ledergruppen i MediaCom Group. Fra venstre ses Jesper Jørgensen, CEO, Charotte Hviid, COO, Ulrik Kristensen, Chief Planning Officer, Tina Gretlund, Chief Strategy and Insights Officer, Rasmus Fisker, Creative Strategy Officer, Brian Steger, Chief Client Officer. Foto: PR.

Nu oplyser han, at man i det seneste år har kigget grundigt på de urentable kundeforhold, og her har coronakrisen været med til at legitimere en række svære samtaler. 

– Vi har selvfølgelig haft åbne og ærlige dialoger med alle vores kunder undervejs i krisen, og særligt stillet skarpt på de af dem, hvor samarbejdet ikke har været skruet hensigtsmæssigt sammen i forhold til vores nye strategi. Hvis fees for eksempel er forhandlet ned under gulvbrædderne, så får man ikke dygtige brobyggere mellem betalte og ikke-betalte kanaler, der kan aktivere datadrevet kreativitet. Vi har blottet halsen i den proces, og bortset fra få enkelte tilfælde, så er der blevet taget godt imod det, siger Jesper Jørgensen.