Tidligere på året vendte Zupa ”hjem” til Agency Spring efter en række år på egne ben, og det digitale bureau blev dermed en del af den danske bureaugruppe, som bl.a. også omfatter BrandBox, Spring Production i Danmark og internationalt samt bureauet Agency Spring.

Nu har gruppen, Agency Spring Holding ApS, indleveret årsregnskab for 2017/2018, og det vidner om en gruppe i vækst.

Nettoomsætningen er strøget i vejret fra godt 93 mio. kr. i 2016/17 til 129,8 mio. kr. i 2017/18. Dertil kommer, at der på bundlinjen står 4,9 mio. kr. mod 4,8 mio. kr. i året før.

Det gennemsnitlige antal medarbejdere er i samme periode vokset fra 158 til 218.

Mindst lige så interessant er det, at dækningsbidraget er løftet fra 73,8 mio. kr. i 2016/17 til godt 100 mio. kr. i det seneste regnskabsår.

– Det har været et tilfredsstillende år, lyder det nøgternt fra Albert Funder, arbejdende bestyrelsesformand i bureaugruppen, der peger på Spring Production som den del af gruppen, der er kommet stærkest ud af regnskabsåret.

– Vi oplever stadig stigende interesse for ikke mindst vores setup i Vietnam. Det hænger bl.a. sammen med, at mange annoncører har brug for stadig flere forskellige kreativer i takt med at mediekanalerne mangedobles. Det hjælper vi dem så med, fortsætter Albert Funder.

Også Agency Spring, det største reklamebureau i gruppen, er kommet fornuftigt ud af det seneste regnskabsår, hvor overskuddet dog er faldet en smule. Det skyldes ikke mindst rekruttering af nye medarbejdere.

Og hvordan går det med Zupa?

– Det har været et år præget af investeringer, hvilket også afspejler sig i tallene for den samlede gruppe, hvor driftindtjeningen er faldet en smule. Det er dog helt bevidst, da Zupa er vores brohoved ind i København, siger Albert Funder.

Han kan også fortælle, at året har været præget af øget aktivitet fra eksisterende kunder, mens det har været småt med såvel kundetilgang som -afgang.

Grundfos outsourcede i fjor sit interne reklamebureau, BrandBox, til Agency Spring, og setuppet rummer nu 17 medarbejdere, der bidrager solidt til bureaugruppens fremgang, fortæller Albert Funder.

Hvilke forventninger har I til det kommende år?

– Jeg regner med, at vi fortsætter med at vokse på toppen, men resultatet bliver ikke nær så godt, da bl.a. fusionsomkostningerne i forbindelse med Zupa-overtagelsen og andre tilpasninger i koncernen slår igennem i næste årsregnskab, slutter Albert Funder.

Nøgletal: Agency Spring Holding ApS (2017/2018 og 2016/2017)

  • Nettoomsætning: 129,8/93,5
  • Resultat af ordinær primær drift: 7/7,3
  • Resultat før finansielle poster: 6,9/7,3
  • Årets resultat: 4,9/4,8
  • Egenkapital: 17,5/20,2
  • Gns. antal medarbejdere: 218/158