Onlineguiden.dk. skal give professionelle medieindkøbere på media- og reklamebureauer et praktisk værktøj, der skal være med til at lette deres hverdag.
Den nye medieportal vil forsøge at skabe et samlet overblik over annonceringsmulighederne på danske onlinemedier, og for onlinemedier skabe en mulighed for at sikre optimal synlighed over for potentielle annoncører og medieindkøbere.
– Medieportalen skal professionalisere samarbejdet mellem danske medier og medieindkøberne yderligere, og den er udviklet efter ønske fra professionelle medieindkøbere på media- og reklamebureauerne, siger direktør og partner Thomas Rosendal, Onlineguiden.dk.
Han er også ophavsmanden bag Printguiden.dk og Fagbladsguiden.dk, der giver overblik over print- og fagmedier.
Onlineguiden.dk skal give medieindkøberne adgang til mediernes udbudte salgsmuligheder, medieprofiler, bannerformater og kontaktinformation samt inspiration via cases for ikke at glemme et indblik i mediernes kreative annoncemuligheder.
– Vi har vurderet, at der er et behov for overblik for mediebureauerne og for synlighed for medierne. Mediaplanlægning bliver i stadig større grad drevet af kreativitet, og den udvikling håber vi, portalen kan være med til at understøtte, siger Thomas Rosendal.
Hele paletten
Topbannere er den almene standardvare, men annoncørerne vil have mulighed for at købe nye og ekstra produkter – se hele udvalget i mediernes taske.
– Markedet for onlinemedier eksploderer og er om muligt endnu mere uoverskueligt end markedet for print- og fagmedier. Derfor er der også her behov for et fuldt medieoverblik til medieindkøbere og optimal opmærksomhed for onlinemedierne i det stærkt konkurrenceprægede annoncemarked, siger siger direktør og partner Nicolai Dam Jensen, Onlineguiden.dk.
I den samme fortravlede hverdag kan det for annoncørerne være svært at komme i kontakt med mediabureauerne. Ifølge Thomas Rosendal håndterer de omkring 500 ansatte på landets mediabureauer mere end 80 procent af den årlige annoncespending.
– Vi vil gerne facilitere den direkte kontakt mellem parterne, hvorfor vi også har indbygget et Direct Marketing Mail-modul, hvor parterne kan kommunikere indbyrdes.
Målet ved årets udgang er, at den nye medieportal dækker over 1.000 onlinemedier, hvilket svarer til omkring 80 procent af alle kommercielle onlinemedier i Danmark.
sm