I forgårs meddelte News Corp, at koncernen er begyndt at tjene penge, og i dag fortæller MetroXpress International så, at gratisavis-imperiet også er på rette vej. Det er fjerde kvartal 2009, der ser positivt ud med et overskud på 9,3 millioner euro (69 mio. kr.), hvilket skal ses i forhold til et minus på 1,6 millioner euro (11,9 mio. kr.) i fjerde kvartal 2008.
– Overskuddet i sidste kvartal 2009 har vist sig at være det bedste kvartalsmæssige resultat i Metro Internationals 15-årige historie, og det er vi naturligvis glade for – især i lyset af at vi stadig befinder os i en finanskrise, siger Per Mikael Jensen, CEO i Metro International.
Forklaringen?
– For det første er økonomien i de lande, vi opererer i, mindre ramt af krisen end resten af verden, og derfor er annoncørerne mere optimistiske. Og for det andet har vi tidligt gennemført en lang række omstruktureringer og besparelser, der kommer os til gode nu, fortsætter Per Mikael Jensen.
New Corp er også begyndt at tjene på printudgivelserne. Betyder det, at opsvinget er kommet?
– Det er nok for tidligt at sige, men fjerde kvartal 2009 var bedre end tredje kvartal, der igen var bedre end andet kvartal. Og da andet kvartal 2008 også var sjovere end første kvartal, hvor annoncørerne jo stort set var væk, viser 2009 som helhed, at vi er på vej mod bedre tider.
Nu køber de modigste virksomheder ind?
– Man kan godt hævde, at de virksomheder, der har penge, og som ser muligheder i markedet, nu er mere villige til at investere i offensiv kommunikation, snarere end skjule sig defensivt. Og det får vi formentlig glæde af ind i 2010.
– December 2009 viste sig at være markant bedre november, der igen var bedre end oktober, så tendensen ser fin ud. Og så er første kvartal 2010 begyndt fornuftigt. Vi var naturligvis bekymrede for, om den gode december betød, at virksomhederne havde skudt alle pengene af, og derfor droslede ned i januar, men sådan ser det ikke ud.
Hvilke markeder har overrasket dig?
– Det interessante er, at Canada nu er vores største operation, når vi snakker om indtægter. Canada har overhalet Sverige, og det er jeg glad for i den forstand, at det er motiverende for svenskerne. I det hele taget har de operationer, der ligger, hvor vi gerne vil vokse, gjort det godt. Det drejer sig om Latinamerika, Asien og Rusland, slutter Per Mikael Jensen.
Betragter vi hele 2009, faldt den globale omsætning for Metro International med 25 procent til 220,2 millioner euro (1,64 mia. kr.), men korrigerer man for valutasvingninger var faldet ”blot” på syv procent. Og 2009 lander med et driftsunderskud i størrelsen 160 millioner kroner. Det er lykkes for Metro International at skære i omkostningerne med 23 procent i løbet af 2009.
På den svenske børs var Metros A- og B-aktier steget med henholdsvis 24 og 28 procent.