Viden om kunder og marked er afgørende for at kunne skabe, udvikle eller fastholde en gensidig værdiskabelse. Det er nøglen til en succesfuld strategiproces i din organisation.

Det er indgangsordene til en ny bog, ”Disrupt your mindset to transform your business with Big Data” fra tre forskere på Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet.

Herefter forsætter forskerne:

– Big Data er i disse år på alles læber og synes at være det nye ”sort”, enten som enkeltstående begreb eller som del af en digitalisering. Som så ofte før har vi dog set, at ny teknologi i sig selv ikke er løsningen på udfordringerne.

– Specielt ikke hvis man fortsat er fanget i sit traditionelle mindset og blot projekterer sit nuværende mindset over i en ny teknologi – altså ”gammel vin på nye flasker.”

Silotænkning forhindrer succes

Hvorfor tror forskerne dog det?

MIT Sloan Management Review har undersøgt organisationer, der allerede har indført – og var begyndt at bruge – Big Data teknologi. Kun 25 pct. oplevede succes. De resterende 75 pct. fejlede på grund af silotænkning, medarbejdere, der frygtede for deres job, og top- og mellemledere, der ikke forstod, hvordan de kan skabe værdi med Big Data.

Vi beder en af forskerne, Pernille Rydén, studieleder og lektor ved DTU Ballerup, uddybe:

– Uanset hvor meget du og dine kolleger bruger Big Data til at understøtte jeres beslutningsprocesser, så vil I til stadighed være forudindtaget. Derfor giver det ikke flere svar – og derved et bedre beslutningsgrundlag – blot at samle endnu flere data. Det giver flere problemer.

– Flere data vil i bedste fald kun optimere jeres eksisterende tilgang til markedet, fordi fortolkninger, analyser og beslutninger stadig er uhensigtsmæssigt styret af et dominerende mindset.”

Er mindset up-to-date?

Torsten Ringberg, professor ved Institut for Marketing ved CBS, tænker videre:

– I løbet af det sidste årti har vi set, hvordan visionære ledere og nystartede virksomheder har skabt radikale ændringer på markedet. Vi har endvidere set, hvordan de fleste organisationer kæmper for at skabe mening med det, der sker.

– Derfor er det vigtigt at undersøge nærmere, hvorvidt du og dine kollegers mindset er ”up-to-date” og klar til at håndtere de nye betingelser. Når et marked ændres radikalt er implementering af nye teknologier ikke tilstrækkeligt. Det kræver som oftest helt nye standarder og disse standarder kræver nytænkning.

– Dit nuværende mindset kan udgøre den største barriere for at kunne anvende Big data på fundamentalt nye måder. Derfor bør det første step på rejsen mod en organisatorisk transformation starte med, at du udfordrer dit mindset.

Ny værktøjskasse

Projektleder ved CBS, Per Østergaard Jacobsen, går til stålet med udtalelsen: ”Mindsets eat Big Data strategy for breakfast.”

 – Vi giver værktøjskassen til at blive klogere på, hvorfor en succesfuld Big Data-strategi og transformation i  en tid præget af Digital Darwinisme altid starter med lederens mindset og hvorfor beslutninger aldrig er data-drevet.

– Bogen udgør the missing link i overgangen fra træg og tung organisation til morgendagens digitalt agile og kunde-centrerede medspiller. Her er kunderne ikke kun genstand for en Big Data strategi. De er udgangspunktet!

– Bogen giver vi dig værktøjskassen til denne mentale transformation, så din organisation ikke ender med at bekræfte denne formel: OO+NT=EOO eller forklaret: Old Organization + New Technology = Expensive Old Organization.

– Lige nu ser jeg samme udvikling som med CRM bølgen, mange skønne spildte kræfter uden de forventede resultater, slutter Per Østergaard Jacobsen.

Inspirerende bog

Udgangsreplikken finder vi også fra den særdeles inspirerende bog:

– Medierne tillægger blandt andet Big Data-teknologien æren for, at nye organisationer kan agere på helt nye måder med deres kunder, f.eks. gennem sociale medier. Disse forandringer sker på globalt plan, hvilket endda beskrives som den fjerde industrielle revolution, hvor Big Data ændrer alt.

– Vi mener, at det er langt fra tilfældet. Faktisk er de mest succesfulde Big Data drevne organisationer opstået som et resultat af ledere, der anvender en anden tankegang på deres eksisterende praksis.

– Big Data i sig selv fremmer ikke sådanne ændringer. Faktisk er et flertal af de organisationer, der forsøger at ændre sig med Big Data, nødt til at kæmpe hårdt, og rigtigt mange mislykkes.

”Disrupt your mindset to transform your business with Big Data” kan købes via saxo.com for 350 kroner. Er man Politiken Plus medlem, ”foræres” bogen væk for 280 kroner.

Læs mere om bogen og metoderne her.