Som regel koster opkøb og fusioner dyrt på både den økonomiske og den personalemæssige front gennem det første år, men der er undtagelser – og det digitale bureau Magnetix er en af dem.

Sidste sommer blev bureauet en del af Dentsu Aegis-gruppen – via Isobar-brandet – og på trods af at sammenlægninger og integration af at diverse funktioner, såsom finans, IT og HR, har trukket ressourcer i andet halvår, lander Magnetix alligevel et årsresultat på 22 mio. kroner.

Det er ikke en år til år vækstrate som den, Magnetix ellers hidtil har haft for vane at levere, men i den konkrete situation er det mere end godkendt.

– I 2016 sammenlagde vi selskaber, integrerede stabsfunktioner osv. og begyndte at arbejde på fælles nordiske kunder. Vi sammenlagde også Isobar Danmark med Magnetix. Alligevel har vi formået at holde vores performance og kommer ud af året med en fire mio. større bruttoavance og et resultat på 22 mio. efter skat. Det er faktisk ret fantastisk, at vi har formået det sammen med alt det andet – så vi er mere end almindeligt tilfredse, siger CEO Martin Bochineck.

Nordisk i 2017

Når man med en vis rimelighed, isoleret betragtet, kan sammenligne Magnetix-regnskabet for 2016 med det for 2015, hænger det sammen med, at Isobars tal ikke er med i regnskabet, men fra og med 2017 bliver der tale om et nordisk regnskab.

– I 2017 vil impacten af fusionen komme til at slå igennem i regnskaberne, så for 2017 forventer vi vækst, i takt med at vi høster frugterne af sammenlægningen med Isobar, siger Martin Bochineck,

Han kan af gode grunde ikke forudsige bundlinjen i 2017-regnskabet, men siger:

– Vi kommer til at operere med en 40 procent større organisation, vi holder budgetterne, og vi forventer en bruttoavance i størrelsen 220-240 mio. kroner i indeværende år, lyder det fra direktøren i det digitale bureau, der i den årlige undersøgelse af bureauernes omdømme, MyImage, for fjerde år i træk står som bureauet med det suverænt stærkeste digitale bureaubrand – både målt på ”Brand Strength” og på ”Brand Power”.

En større spilleplade

Da Magnetix i midten af 2016 blev en del Dentsu Aegis-koncernen, valgte parterne at etablere en ny holding-konstruktion – Isobar Nordics – som ejer Isobar Norge, Finland, Sverige og Danmark. 

Ejerskabet af Isobar Nordics er fordelt mellem Magnetix’ partnere og Dentsu Aegis Network, og i Danmark opereres under navnet Magnetix Linked by Isobar, hvor Martin Bochineck er CEO og Christina Rind Helsbro er CCO.

– Ideen er at skabe en stærk nordisk enhed under Isobar og Dentsu Aegis Network. Isobar er et af verdens største digitale bureauer med 6.000 mand i 47 lande, og med fusionen, eller opkøbet, om du vil, har Magnetix nu fået en langt større spilleplade at operere på, siger Martin Bochineck.

Han tilføjer, at Magnetix’ motivation for at gå ind i den nye konstruktion har været en konstatering af, at den digitale branche i stigende grad er international, og at mange kunder efterspørger eksekveringskraft på tværs af lande.

Men hvorfor har I ikke i stedet etableret et Magnetix Stockholm og et Magnetix Oslo osv. Jeres styrke – også økonomisk – kunne vel godt have båret dén igennem?

– Jo, men vi havde da også flere modeller under overvejelse. Men at vokse organisk ville simpelthen være gået for langsomt.

For langsomt?

– Ja, for prøv at se dig omkring ude i verden. Konsolideringen og internationaliseringen i den digitale verden kører med lynets hast, og det er ikke kun de virksomheder, vi traditionelt kalder digitale bureauer, der deltager i kapløbet – det gør også tech-virksomheder og konsulenthuse som Accenture og IBM. Og vi kunne simpelthen se, at Magnetix’ konkurrencekraft ville blive langt større, hvis vi søgte stærke legekammerater.

Er det meningen, at Magnetix-navnet skal forvinde?

– Vi adopterer Isobar-navnet, så ja, det forsvinder på sigt. Personligt ville jeg gerne, at det skete relativt hurtigt, men det skal også kunne forsvares, og her kigger vi bl.a. lidt til MyImage-målingen. Og hvis du ser på Magnetix’ site, er der jo også allerede indarbejdet Isobar-look.

Og på de interne linjer?

– Vores motivation for at indlede denne rejse var, at vi gerne ville udvikle os. Magnetix har gennem mange år været en succes på brand, image og resultater, men på et tidspunkt er det ikke længere nok ”bare” at lægge nogle procenter oveni sidste år resultat: Så vil man også gerne række efter nye stjerner. Det er det, vi gør nu. Og vi kan jo konstatere, at stemningen er god: Vi er glade for det her, vi har fastholdt partnere, ledelse og medarbejdere – og vi glæder os til fortsættelsen.

Nøgletal – Magnetix – 2016/2015

(Mio. kr.)                      

Bruttoresultat                   108,0/ 104,5

Res. før fin. poster:            28,4/ 28,4

Årets resultat:                    22,0/21,9