Linette Samsing er ny nordisk CEO i IPG Mediabrands-enheden Reprise Digital, hvor hun blandt andet skal “skabe større samhørighed” i det digitale bureaus tilbud til kunderne på tværs af Norden. 

Linette Samsing fik den nordiske CEO-rolle hos Reprise Digital i forbindelse med en større omorganisering af verdens fjerdestørste bureaugruppe, IPG Mediabrands, der blandt andet medførte, at mediebureauet IUM blev delt op i to, Initiative og UM, i Norden. 

Michael Thim, President for Mediabrands i Norden og Baltikum, forklarede blandt andet det nye nordiske setup ud fra et ønske om ”at tilpasse sig et marked, hvor kunderne i stigende grad efterspørger mulighed for at konsolidere bureausamarbejder på tværs af markeder”, og den udmelding er Linette Samsing enig i. 

– Vi lever i en tid, hvor vi som performance marketing-bureau både bliver valgt til eller fra på baggrund af vores kompetenceniveau, men i vid udstrækning også på vores evne til at kunne arbejde tæt sammen med kunderne på tværs af landegrænser, siger hun.

Styrke i fælles nordisk team

Linette Samsing ser en stor fordel i, at bureauet nu kan arbejde i et fælles nordisk team på tværs af digitale performance-discipliner.

– Hvor vi bruger de samme tools og arbejdsprocesser – og selvfølgelig hinandens kompetencer, cases og resultater til fællesindsatser på både eksisterende kunder og new business, siger hun.

Linette Samsing mener også, at øget deling af erfaringer og succesoplevelser vil styrke den interne kultur i det nordiske team – ”hvilket er mindst lige så vigtigt for succes”.

Trækker på erfaring fra London

Linette Samsing har gjort lidt af en lynkarriere i Reprise Digital, som hun kom til i januar 2020 i en nyoprettet stilling som Business Director på det digitale bureaus danske kontor. 

Forinden havde hun arbejdet i otte et halvt år i det digitale bureau Stickyeyes i England, der også er en del af IPG Mediabrands. Her var hun senest Senior Account Director. 

Hvad tog du med dig hjem fra London? 

– Ikke mindst en masse erfaring i tæt samarbejde med store internationale virksomheder, der stiller skarpe krav til innovative og databaserede digitale performance-strategier og eksekvering, siger Linette Samsing.

Hun fortsætter:

– Jeg er vant til at arbejde i en arbejdskultur, hvor der er meget store forventninger til kompetenceniveauet – dybdegående viden om udviklingen i branchen og produkterne på tværs af markeder, hvilket jeg hidtil har brugt til at styrke samarbejdet med vores kunder i Danmark, siger Linette Samsing.

Masser af muligheder i netværket

Reprise Digital er, ligesom Stickyeyes, et performance marketing-bureau, der beskæftiger sig med en bred vifte af de digitale marketingdiscipliner, såsom Strategy, SoMe, Analytics, Paid og Organisk Search, herunder CRO/UX, Content og digital PR.

Dertil kommer områder i stor vækst såsom eCommerce, hvor netværket har et globalt samarbejde med Amazon.

– Det, der kendetegner vores strategiske approach, er en struktureret, customer flow- baseret tilgang til digital marketing – så vi kan skabe stærke, effektive samarbejder med eksisterende og nye kunder, der driver vækst i deres – og dermed også vores – performance, siger Linette Samsing.

Hun står nu i spidsen for en nordisk Reprise Digital-afdeling bestående af godt 35 medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige og Finland.  På verdensplan har Reprise Digital godt 3.000 medarbejdere fordelt på 68 kontorer i 48 lande.

– Tilknytningen til dette internationale netværk – og ikke mindst samspillet med dette, gør at vi hele tiden får mulighed for at løfte vores kompetencer yderligere ved at benytte den videndeling, der finder sted på tværs af hele bureaunetværket. Ofte kan vi læne os op ad hinandens kompetencer og cases i vores daglige arbejde, siger hun. 

Linette Samsing begyndte i sit nye job som Nordic CEO for Reprise Digital 20. januar 2021.