Den sjette variant i rækken af special-øl fra Kongens Bryghus får premiere i detailhandlen den 1. juli – datoen for Christian IV’s søslag ved Kolberger Heide i 1644.
Navnet er Broyhan Rød, og den er endnu et godt eksempel på, at historien er en vigtig faktor i udviklingen – og i markedsføringen – af øl fra Kongens Bryghus.
– Broyhan var den øl-type, Christian IV havde på skibet ved det dramatiske søslag mellem danskerne og svenskerne den 1. juli 1644 ved Kolberger Heide. Det var her, Christian IV stod i spidsen for den danske flåde og i øvrigt mistede det ene øje, fortæller House of Beers ølhistoriker Bjarke Bundgaard, som har været med fra starten i udviklingen af Broyhan Rød.
Stort kildemateriale
Bjarke Bundgaard fortæller, at det er noget af et puslespil, når man skal forsøge at genskabe historiske øl.
– Nogle gange finder man en enkelt brik hér og dér. Andre gange flere sammenhængende brikker. Det sidste var i høj grad tilfældet med Broyhan Rød, hvis forbindelse til Christian IV er så velbeskrevet, at vi ikke var i tvivl om, at øllet skulle brygges, siger han.
Og da man ledte efter en øl, der kunne lanceres i løbet af sommeren, dukkede en særlig spændende historie frem om dengang, den danske flåde – med kongen selv i spidsen – i 1644 sejlede ud for at slås mod svensken.
Hofholdningens fornødenhed
– Kongens ophold var nøje planlagt, og man ved f.eks., at han bad sin kældermester Martin Sorg om at rekvirere ikke færre end seks tønder Broyhan til den ”kongelig majestæts hofholdnings fornødenhed”. En tønde indeholdt på den tid 130 liter øl, så alt i alt medbragte han altså 780 liter øl. Det skulle man mene ville være nok til et par måneders sejlads, siger Bjarke Bundgaard.
Den 1. juli 1644 mødtes de to flåder ved Kolberger Heide ud for Kielerfjorden, og efter lange, dramatiske slag lykkedes det danskerne at tvinge den svenske flåde ind i fjorden.
– Kort tid efter overlod kongen kommandoen til den aldrende admiral Peder Galt, der desværre kun formåede at holde svenskerne indespærret i en måned. Hvorfor kongen ikke selv beholdt kommandoen, ved vi ikke, men det er fristende at tænke sig, at det måske havde noget at gøre med, at forsyningerne af Broyhan var ved at slippe op, lyder det med et smil fra ølhistorikeren.
Og navnet?
Broyhan er det historiske navn for en meget populær øltype i renæssancens Nordeuropa.
– Øltypen stammer sandsynligvis fra Hannover i Niedersachsen, hvor flere kilder nævner en virksom brygmester ved navn Cord Broyhan som ophavsmanden. Øltypen spredte sig dog snart til hele Nordeuropa. Hvilket også kan forklare, at øltypen optræder under flere forskellige navne i de historiske kilder bl.a. Broyhan, Broihan og Bryhan, fortæller Bjarke Bundgaard.
Tidligere har Kongens Bryghus lanceret varianterne Gaase Hvid, Taffeløl, Langfartsøl, Rosenborg Ale og Julemumme. Sidstnævnte dog alene som sæsonprodukt, der befinder sig på hylderne fra oktober igen.
sit