Mediebureauernes samlede indkøb af reklamer i danske medier faldt med 10 procent i 2020.

Det viser nye tal fra Kreativitet & Kommunikations Mediaindex, hvor reklameomsætningen opgøres efter indberetninger fra mediebureauerne.

I en pressemeddelelse hedder det, at ”COVID-19 satte sit tydelige spor på mediernes reklameomsætning i 2020”.

– De nye tal fra Kreativitet & Kommunikation afspejler et 2020, hvor COVID-19, restriktioner og national lockdown har domineret mediernes reklameomsætning totalt, siger Tine Aurvig-Huggenberger, der er CEO i Kreativitet & Kommunikation, i meddelelsen.

Hun fortsætter:

– Der har været høj bølgegang, og vi ser blandt andet, at der i første halvår 2020 var et fald på 19 procent med et lavpunkt i april med en samlet annonceomsætning på index 53. Samtidig viser Mediaindexet, at annonceomsætningen genfandt cirka samme niveau i andet halvår 2020 som andet halvår 2019 særligt hjulpet af november i index 124.

Den samlede reklameomsætning, der i Mediaindex opgøres som bruttotal minus rabat, genfandt dermed næsten niveauet i andet halvår 2020, hvor det landede på index 98 i forhold til samme periode i 2019, oplyses det i meddelelsen.

Radio er lyspunktet

Zoomer man ind på, hvordan de enkelte mediegrupper klarede sig i 2020, så er lyspunktet ”Radio”, hvor reklameindkøbet voksede med tre procent efter vækst i første og fjerde kvartal og fald andet og tredje kvartal.

Derimod pegede pilen kraftigt nedad for reklameindkøbet i flere af de traditionelle mediegrupper, da ”TV” faldt med ni procent, ”Print” med 17 procent, mens reklameomsætningen på ”Outdoor” måtte notere sig en tilbagegang på 19 procent i forhold til 2019.

Hårdest ramt er dog ”Biograf”, der har lidt under restriktioner på grund af coronakrisen, hvilket afspejler sig i et fald i reklameomsætningen på 52 procent i forhold til 2019. I andet kvartal var faldet på hele 99 procent.

Også ”Digital” oplevede tilbagegang i pandemi-året, da reklameindkøbet på de digitale platforme faldt med 10 procent i forhold til 2019. I andet kvartal var faldet på hele 29 procent.