Reklamemarkedet er på vej tilbage til tiden før corona.

Nye tal fra Kreativitet & Kommunikations Mediaindex for første halvår viser således, at mediebureauernes samlede reklameindkøb steg med 24 procent i 1. halvår 2021 sammenlignet med samme periode sidste år. 

Første kvartal var stadig præget af nedlukningen, men i andet kvartal var der fremgang på alle mediekategorier. Samlet set steg reklameindkøbet i andet kvartal med 51 procent.

Tine Aurvig-Huggenberger, der er direktør i brancheorganisationen Kreativitet & Kommunikation, siger i en pressemeddelelse, at ”der er håb i de nye tal”.

“På mange måder var 2020 et år i undtagelsestilstand. Og det var det globale marked også – men hvis vi ser på reklameindkøbet første halvår 2021, så ligger det på indeks 100 i forhold til første halvår 2019.” 

Til sammenligning lå reklameomsætningen i første halvår 2020 i indeks 81 i forhold til første halvår 2019.

“Genopretningen er særligt drevet af radio, TV og digital. Og selv om biograferne fortsat er hårdt ramt, er jeg forsigtigt optimistisk,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.

TV, radio og digital vokser

Væksten i reklameindkøbet ligger især på to klassiske platforme, TV og radio, samt på de digitale platforme.

Radio voksede således med seks procent i 1. halvår 2021 i forhold til samme periode i 2019 – TV med syv procent.

For de digitale platformes vedkommende steg reklameindkøbet med fem procent i forhold til første halvår 2019.

Print har det fortsat vanskeligt: Her faldt indkøbet samlet med 13 procent i første halvår 2021 sammenlignet med samme periode 2019.

" Der er håb i de nye tal.
Tine Aurvig-Huggenberger, direktør, Kreativitet & Kommunikation

Kategorien lokale og regionale ugeaviser markerer sig dog, ifølge Kreativitet & Kommunikation, med at være tæt på at have genfundet niveauet fra 2019.

Til gengæld ligger dagblade, magasiner og ugeblade samt fagblade og tidsskrifter stadig under niveauet fra første halvår 2019.

Biograf og outdoor er stadig ramt af følgevirkninger efter coronapandemien og ligger på indeks 23 i forhold til første halvår 2019. 

Outdoor voksede ganske vist med 13 procent sammenlignet med første halvår 2020. Men platformen ligger stadig 22 procent under reklameomsætningen i første halvår 2019.