Danmarks mest læste dagblad, Nyhedsavisen, er løbet ind i store problemer. Fire ud af seks mand i bestyrelsen for 365 Media Scandinavia, selskabet bag Nyhedsavisen, truer nemlig med at forlade posten, hvis ikke snart nye investorer kommer med en ekstra kapitalindsprøjtning.
Det kan være et taktisk spil for at fremtvinge en afgørelse hos de nye investorer, der angiveligt er parate med endnu en kapitaltilførsel.
Eller det kan være et vink med en vognstang om, at hvis ikke de indbudte investorer bider til bollen nu, går man et andet sted hen efter kapital.
Endelig kan det jo være, at Nyhedsavisen er tæt på at dreje nøglen om.
Men at Nyhedsavisen har økonomiske problemer bestrider ingen. Senest har Nyhedsavisen nemlig undladt at indbetale 7 mio. kr. i forfalden moms, som SKAT skulle have haft i starten af juli. Og for et par uger siden blev ledelsen af gratisavisen truet med tvangsbøder, fordi ejerne ikke som påkrævet afleverede regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S).
Nu har E&S givet avis-ledelsen en frist indtil 21. juli på at aflevere sidste års regnskab, og det mener bestyrelsesformand Svenn Dam ifølge borsen.dk vil ske. Det samme bekræftes af andre kilder i bestyrelsen.
Flere indikatorer
Så vidt, så godt, men der er flere signaler på firmamentet over Nyhedsavisen, der indikerer, at tingene går knapt så godt.
Da rigmanden og iværksætteren Morten Lund i januar købte Nyhedsavisen af islandske Baugur, offentliggjorde han nemlig ikke, hvor mange penge han skød i avisen.
Til Markedsføring sagde han i marts, at “det indtil videre har kostet mig omkring 800 mio. kr.” Desuden sagde han også, at “jeg overtog en uhyrlig gæld,” og at “jeg indtil videre har investeret en tredjedel af min formue i Nyhedsavisen.”
Kilder fortæller, at Morten Lund formentlig er god for godt 3 mia. kr., en formue der er skabt ved en lang række succeser som it-iværksætter, og især som økonomisk bagmand for net-projektet Skype.
I april skød Morten Lund og Stodir Invest så yderligere 117 mio. kr. ind i Nyhedsavisen, og i maj vurderede han, at der “er behov for yderligere 150 mio. kr. for at gøre gratisavisen til en god forretning.” Stodir Invest er den dag i dag repræsenteret i avisens bestyrelse.
Det var situationen, da Nyhedsavisen gik ind i en seks uger lang sommerferie, og hvor medarbejderne blev bedt om at holde fire ugers tvungen ferie. Det vurderes som et skridt, avis-ledelsen har taget for at skabe ro i egne rækker, mens ledelsen forsøger at forhandle ny kapital til huse.
Hverken Morten Lund eller bestyrelsen har ønsket at udtale sig.