Mens corona-pandemien raser i verden – om end den herhjemme ifølge regeringen og sundhedsmyndighederne ser ud til at være under kontrol – har Sundhedsstyrelsen nu sendt en ny rammeaftale om kommunikation om Covid-19 i udbud.

– Ordregiver ønsker fortsat at gennemføre en kommunikationsindsats om Covid-19 til befolkningen, herunder til en række særlige målgrupper. Indsatsen skal fortsætte i en længere periode, afhængigt af smittetryk og smittespredning, hedder det blandt andet i udbudsteksten.

28 millioner kroner

Rammeaftalen omfatter ”konsulentydelser i forbindelse med udvikling af en strategi for ordregivers kommunikationsindsats fremadrettede og udvikling af kampagneelementer, der er knyttet til strategien og kommunikationsindsatsen.”

Den samlede værdi af udbuddet – ekskl. mediekøb – kan over en fireårig periode nå op på 28 millioner kroner.

Men det præciseres, at det endelige beløb kan blive anderledes, da man ikke kender ”udviklingen for udbredelsen af Covid-19” på udbudstidspunktet.

Der er således afsat et budget på 12 millioner kroner over en to-årig periode fra 1. juli 2020 til 1. juli 2022, men det fremgår af udbuddet, at ”den faktiske fordeling og det endelige omfang af ydelser og kampagner bestemmes af ordregivers løbende ordrer.”

Har tidligere brugt 16,5 millioner

Sundhedsstyrelsen har i en statusrapport oplyst, at der de to første måneder af coronakrisen er blevet brugt 16,5 millioner kroner på ”den borgerrettede kommunikationsindsats om ny coronavirus.”

Beløbet dækker, ifølge Sundhedsstyrelsen, over ”planlægning og udvikling af alle kampagneelementer og -materialer, medieindryk på print og digitalt, annoncering på sociale medier, tryk og distribution af materialer, oversættelse til andre sprog end dansk samt baggrunds- og kendskabsanalyser.” 

Det fremgår af rapporten, at der eksempelvis er blevet brugt otte millioner kroner på medieindrykninger – digitalt og print, mens der er blevet på 5,7 millioner kroner på kampagneelementer og informationsmaterialer. 

Den tredjestørste post er distribution og tryk af materialer, der har kostet 1,6 millioner kroner.

Meget omfattende

I rapporten hedder det videre, at ”Sundhedsstyrelsen har oplevet, at mange leverandører og medier har tilbudt ekstraordinære lave priser, og nogle medier har endda stillet deres platforme gratis til rådighed for Sundhedsstyrelsen, begrundet i et ønske om at hjælpe i indsatsen og kommunikationen om ny coronavirus/COVID-19 til befolkningen.”

Myndigheden oplyser, at kommunikationsindsatsen om corona er ”langt mere omfattende og indeholder flere parallelle kampagneindsatser rettet mod forskellige målgrupper og arenaer.”

For eksempel har den rygeforebyggende kampagne ”But Why”, som er målrettet de 14 til 19-årige og som løber over fire år, et samlet budget på 14 millioner kroner, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Fristen for at byde ind på det nye udbud er kort: Datoen hedder mandag den 25. maj.