De er kommet for at blive på det danske marked, de korte lån, der udbydes via sms og internet. Derfor vil Forbrugerombudsmanden, Henrik Øe, nu lave klare retningslinjer om markedsføring af lånene.
Det drejer sig især om lån en løbetid på under tre måneder, og som indgås som fjernsalgsaftale.
– Jeg har fulgt udviklingen på området for kortfristede lån både her og i de øvrige nordiske lande, og jeg kan konstatere, at der er et behov for at få præciseret reglerne og fastlagt god skik på området, udtaler Øe i pressemeddelse.
Han har derfor nu som led i en forebyggende indsats taget kontakt til de relevante organisationer med henblik på forhandling af retningslinjer.
Med markedsføringslovens § 24 i hånden agter Forbrugerombudsmanden at forhandle med repræsentanter for forbrugerne og de relevante erhvervsorganisationer for på den måde at påvirke de erhvervsdrivendes adfærd.
sd