Danmarks største outdoor-leverandør, AFA JCDecaux, kom fornuftigt ud af 2016, hvor selskabet et par gange i løbet af efteråret måtte melde alt udsolgt.

– Når vi ser på resultatet for 2016, er vi samlet set godt tilfredse, siger Anders Axelsen, adm. direktør i AFA JCDecaux.

– I et år, hvor investeringerne er vokset med 662 pct. mod normalt, kan vi kun være tilfredse, når bruttofortjenesten samtidig er vokset med 22 pct.. Isoleret set er resultatet ikke prangende, men investerings- og aktivitetsniveauet har været unormalt højt, fortsætter han.

Han kalder 2016 for et ekstremt år for AFA JCDecaux, og det mest mest travle og aktivitetsfyldte i firmaets historie.

– Markedet har trængt til nytænkning, og der er vi gået forrest med en strategi, der sætter kvalitet og ikke kvantitet i højsædet. Eksponeringsmuligheder, infrastruktur og footfall (hvor mange, der går forbi, red.) afgør placeringen af paneler og udstyr.

Less is more

Den mindre kommunikationsstøj højner annoncørens budskabsafvikling med øget effekt til følge, mener Anders Axelsen.

– Vi har som en del af den globale ”Less is More” strategi gennemført danmarkshistoriens største oprydning i outdoor-medier. F.eks. har vi fjernet over 40 pct. af udstyret på DSB-stationerne, siger han.

Dertil kommer, at AFA JCDeaux i fjor implementerede landets to største outdoorkontrakter med henholdsvis DSB/BaneDanmark og Københavns Kommune.

– Bare i København har vi udskiftet og opstillet 1.000 nye specialdesignede stykker byudstyr, heraf 600 topmoderne buslæskærme. Udover at være en kæmpe investering er det også en meget stor og kompliceret teknisk operation, siger Anders Axelsen.

Det digitale ryk

Han henviser endvidere til, at selskabet i løbet af året etablerede et landsdækkende digitalt netværk på DSB stationer.

– Sideløbende digitaliserede vi Indre By i København. I alt har vi opsat 150 digitale skærme, hvilket – sagt på godt jysk – ikke er helt billigt. Men nu kan vi imødekomme de digitale ønsker og krav, som markedet har. Og i den forbindelse er vi meget glade for den lydhørhed og positive indstilling, som både annoncører og mediebureauer har haft overfor de nye digitale outdoormuligheder, siger han.

CSR på agendaen

AFA JCDeaux er også rykket på CSR-fronten i det forløbne år.

– Som en del af vores CSR strategi og aftalerne med både DSB/BaneDanmark og Københavns Kommune har vi i 2016 investeret i en ny grøn og bæredygtig service. Det betyder blandt andet, at vi bruger el-cykler, el-biler og demineraliseret regnvand til at servicere det københavnske byudstyr, siger Anders Axelsen.

Dermed har selskabet med det nye udstyr reduceret elforbruget med 40 pct. Dertil kommer, at AFA JCDeaux kun indkøber el fra vedvarende energikilder.

– Dét, der gør mig allermest glad og tilfreds med 2016, er vores medarbejderes indsats.

– Aktivitetsniveauet, som oprydningen og investeringerne har affødt, havde ikke været mulige at gennemføre, hvis ikke alle medarbejdere i alle afdelinger havde ydet en ekstraordinær indsats, siger han og henviser til, at der er blevet trukket store veksler på hele organisationen.

– Det har været helt utroligt at opleve den dedikation og gejst, der er blevet lagt for dagen. Medarbejderne har i den grad bevist, at ikke bare udstyret, men også organisationen er gearet til fremtiden, siger Anders Alexsen.

Og det er vigtigt for selskabet, der langt fra er færdig med at investere.

I 2017 digitaliserer AFA JCDeaux de tre shoppingcentre Field’s, Bruuns Galleri og Bryggen, ligesom de p.t. arbejder intenst på et par andre store digitaliseringsprojekter.

 – Vi forventer et væsentlig bedre resultat i 2017, hvor vi vil begynde at høste frugterne af de store investeringer og medarbejdernes indsats, slutter AFA JCDeauxs danske direktør.

AFA JCDeaux (koncern) 2016/2015

(mio. kr.)

Bruttofortjeneste:                                  48/39

Resultat af primær drift:                       3,6/0,5

Årets resultat:                                         3,5/0,2

Egenkapital:                                             82/77

Gns. antal ansatte:                                 127/118