Landets to største outdoor-selskaber, Clear Channel Danmark og AFA JCDecaux, havde fra 2008 til i hvert fald 2015 indgået rabataftaler, der er i strid med konkurrencelovgivningen. 

Det stadfæster Konkurrenceankenævnet nu efter Konkurrencerådets afgørelse i sagen 19. december 2018.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor det oplyses, at Konkurrencerådet nu vil ”anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse”.

– Virksomhederne har haft en fælles forståelse af, at de ikke ville konkurrere om at tilbyde kunderne de bedste rabatter. Det er ulovligt og kan have skadet de mediebureauer og annoncører, der har købt reklameplads i outdoor-medier, lyder det fra Bitten Thorgaard Sørensen, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i meddelesen.

– Selv om aftalen om de ulovlige rabatter formelt set ophørte i 2010, fortsatte virksomhederne deres ulovlige praksis. Konkurrenceankenævnets afgørelse bekræfter, at selv om en ulovlig skriftlig aftale er udløbet, vil en fortsat samordnet praksis også være ulovlig, fortsætter hun.

Af kendelsen fra Konkurrenceankenævnet fremgår det, at Clear Channel og AFA JCDecaux har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrenceloven i to tilfælde:

– Ved i perioden 5. september 2008 til i hvert fald 21. april 2015 at have indgået en aftale og/eller samordnet praksis om fastsættelse af fælles rabatsatser ved køb af reklameplads i outdoor-medier gennem Kreativitet & Kommunikations medlemmer.

Og:

– Ved i perioden 14. oktober 2009 til 31. december 2010 at have indgået en aftale om fastsættelse af en fælles sats for kontantrabatter over for Kreativitet & Kommunikations medlemmer ved køb af reklameplads i outdoor-medier.

Salg af reklameplads i outdoor-medier i Danmark beløb sig i 2015 til omkring 405 millioner kroner, vurderes det i pressemeddelelsen.