World Outgames, der er et OL-lignende arrangement for bøsser og lesbiske i 2009, får nu en del af de millioner, der er afsat på Finansloven til at støtte begivenheder, som bidrager til at markedsføre Danmark over for udlandet.
Million-bevillingen ydes specifikt til markedsføringsdelen af World Outgames og vil dermed understøtte den stort anlagte PR- og kommunikationskampagne, der frem til afholdelsen næste år skal skabe opmærksomhed om projektet i udlandet.
– Med bevillingen er der skabt de absolut bedste forudsætninger for få fortalt den gode historie om at World Outgames internationalt. Og dermed vil vi også sende et klart signal til det internationale samfund om, at Danmark er et land, der værdsætter tolerance, kulturel mangfoldighed og personlig frihed,” siger Uffe Elbæk, direktør i World Outgames 2009.
Alene over de kommende måneder vil World Outgames – og dermed København og Danmark – blive markedsført 80 forskellige steder i Europa og Nordamerika ved en lang række sports-, kultur- og menneskerettighedsarrangementer. Og begivenheden forventes at tiltrække op til 8.000 betalende deltagere samt 10.000 specifikke turister til den danske hovedstad.
Allerede nu bakker væsentlige samarbejdspartnere som Institut for Menneskerettigheder, Amnesty International, SAS og IBM samt DGI og DIF op om begivenheden. Desuden skal der opbygges en stor frivillighedsorganisation på op til 2.500 danskere, som skal sikre, at det store arrangement bliver afviklet på bedst tænkelig måde.
Men – understreger Uffe Elbæk – World Outgames skal ikke bare bygge bro mellem etablerede aktører og græsrødderne, men også mellem københavnerne og det homoseksuelle miljø:
– Begivenheden vil i de ni dage, den varer, blive en integreret del af København med en lang række spændende kulturelle events på gader, stræder og pladser, lige som sportsturneringer vil blive afholdt overalt i byen. Vores ambition er at gøre World Outgames 2009 til en stor, folkelig frihedsmanifestation for alle – uanset køn, alder, kulturel baggrund og seksuel orientering.
Det er anden gang World Outgames afholdes. Første gang var i Montreal i 2006.
cwl