Sampension er i fuld gang med at gøre sit indtog på markedet for firmapensioner. Den nye satsning er en del af en forretningsstrategi, der skal sikre virksomheden fortsat vækst.

Målet er, at firmapensioner for private virksomheder fremover skal udgøre en større del af Sampensions kundeportefølje end hidtil.

– Vi skal ud og skabe et blivende løft i kendskabet og præferencen for Sampension, så vi kan erobre yderligere markedsandele hos en målgruppe, der ikke har samme kendskab til Sampension og vores stærke udbud af pensionsprodukter, som vores kunder på AMP-markedet har, siger Søren Espersen, der er kommunikations- & HR-direktør i Sampension.

Og det er netop denne nye strategi, der er grunden til, at Sampension har indgået et samarbejde med bureauet Sunrise.

– Sunrise præsenterede os for en række klare og uforløste marketingstrategiske potentialer, der eksisterede i vores nuværende brandplatform. Samtidig viste de os en proces, som tydeliggjorde vejen til at indfri dette potentiale og bidrage til yderligere vækst. Derfor faldt valget på dem, fortsætter Søren Espersen.

Den styrkede markedsføringsindsats er en del af en mere kommerciel tilgang hos Sampension, som skal rykke dem fra primært at være udbyder af overenskomstbaserede pensionsordninger til kommunal- og statsansatte til i højere grad også at favne firmapensionsordninger.

”Mere værd” skal gøres mere værd

Den første opgave er at revitalisere Sampensions nuværende kommunikationsplatform ”Mere værd”, som har været grundstenen i al kommunikation siden 2014.

– Der ligger et stort potentiale i ”Mere værd”, som vi skal have udnyttet. Vi skal have tilført den eksisterende platform fornyet liv, der sikrer, at kommunikationen i endnu højere grad bliver eksekveret på en så indlevende, holdningsbaseret og værdibaseret vis, at kunderne og andre stakeholdere ikke bare ved, hvem Sampension er, men også hvad de står for, siger partner og direktør i Sunrise, Simon Hertz, om den igangværende opgave.

Sampension og Sunrise er i øjeblikket i gang med en omfattende indsigts- og analyseproces, der skal danne grundlag for udviklingen af kommunikationsplatformen.

– Det har været vigtigt for Sampension, at kommunikationen skaber resonans både internt og eksternt. Vi skal derfor ud og teste vores hypoteser blandt medarbejdere, beslutningstagere og kunder for at sikre, at vi når frem til den helt rigtige løsning og marketingmæssige approach for Sampension, siger Simon Hertz.

Den revitaliserede platform skal hjælpe Sampension med at vinde flere firmapensionskunder til porteføljen, som allerede omfatter bl.a. Sportmaster, KMD, Charlie Tango, PostNord og Albatros Travel.

Hertil kommer Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, som for nylig valgte Sampension til at stå for al administration af medlemmernes pensionsordninger inkl. forvaltning af investeringerne.