Det er så let at blive revet med af de mange, spændende digitale annoncerings-muligheder, men er det også nødvendigvis der, man får mest ud af marketingkronerne i 2016?

Nej, må det korte svar være, når man ser de ROI (Return on Investment, red.) og effektberegninger foretaget over ti år på tværs af alle medier, som analyse- og konsulentvirksomheden Data Intelligence, der er en del af GroupM, står bag.

Alle medier leverer et højere ROI i dag, end i 2006. Det gælder også lokale ugeaviser, der fastholder et højt ROI for deres annoncører, der overgår de fleste af de digitale medier, siger Lars Winther, direktør for De Lokale Ugeaviser, der har samarbejdet med Data Intelligence om analysen.

Han bakkes op af Jesper Dam Nielsen, director i Data Intelligence, der henviser til, at offline medier generelt er mere rentable end digitale medier, også selvom de digitale mediers ROI er vokset en hel del siden 2006.

De digitale medier har nemlig stadig en begrænsning på ROI og effekt. Fx fordi sociale medier typisk rammer loftet for effekt tidligt, vurderer Data Intelligence-directoren.

– Annoncører, der værner om deres ROI, bør være varsomme med at stirre sig blinde på de mange digitale medier, siger Jesper Dam Nielsen.

Print bedre end rygtet

Der er ellers ingen tvivl er om, at de danske annoncører – senest påvist i prognosen fra Instituttet for Reklame- og Mediestatistik (IRM) – i stigende grad vender ryggen til de traditionelle medier og i stedet kaster sig over de digitale.

Af prognosen fremgår det bl.a., at der for dagblade forventes en nedgang i annonceomsætningen på 11 pct. i år og ni pct. i 2017. For regionale og lokale ugeviser ser det lidt mindre dystert ud med minusser på 4,5 pct. og fem pct. i henholdsvis 2016 og 2017.

Det kunne nok få en og anden til at synge printmediernes svanesang, men det nok en postgang for tidligt, da effekten af annonceringen – og det er jo det, det handler om – stiger.

Annoncepriserne er ganske enkelt faldet, så hvis man kan se igennem den digitale hype, er der ganske gode marketingeffekter at hente ved at satse på de traditionelle kanaler, viser analysen.

Stil kritiske spørgsmål til allokering

Graver man sig længere ned i denne, fremgår det, at der er en række brancher, der i særlig grad skal passe på med at forelske sig alt for meget i de digitale medier, fordi de opnår en højere ROI via investeringer i lokale aviser, lyder det fra Data Intelligence.

Det drejer sig bl.a. om bilbranchen, anden transport og rejser, som især bør stille kritiske spørgsmål til deres allokeringer, fordi ROI typisk kan optimeres, hvis man flytter budgettet fra online til offline, viser beregningerne.

– Vi har gennemregnet sammenhængen mellem investering og ROI for flere opstillede kampagnecases. De viser, at en ret simpel re-allokering kan udløse et bedre ROI resultat for de nævnte brancher, slutter Jesper Dam Nielsen.