Fra krads kritik til afvisning af at kommunikationsbranchen har et generelt problem. 

Så vidt spænder reaktionerne efter Advice, der er et af landets største og mest kendte kommunikationsbureauer, lørdag bekræftede, at bureauet arbejdede for Falck, da konkurrenten BIOS skulle sværtes til. 

Og sagen er ganske alvorlig, vurderer adm. direktør i Kommunikationsbureauet København, Sune Bang, som kalder det for ”en vild og trist sag.” 

– Det er overraskende, at Advice er involveret, for bureauet har længe haft et seriøst og ordentligt image. Advice har altid haft ry for at agere meget eftertænksomt og grundigt. Når en så lødig og ordentlig spiller bliver taget i det her, så er det for mig et tegn på, at vi har et problem, siger han og fortsætter:

– Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at der er andre sager, som vi ikke har hørt om. Vi skal se det her som en mulighed for at få en højere grad af etik og moral.

Sune Bang understreger, at der i alle brancher er ”firmaer, som ikke opfører sig som branchen generelt ønsker det.”

–  Og når du har et håndværk, der er så magtfuldt og effektivt som kommunikation, så dækker det her nok ikke over en enlig svale. Jeg hører ikke til dem, der mener, at Advice skal stenes eller smides ud af landsbyen, men hvis ikke vi skal ende med et ry som det fx banksektoreren har, så er vi nødt til at tage det her meget seriøst, siger Sune Bang. 

”Tid til selvransagelse”

Benjamin Rud Elbert, der driver Elberth Kommunikation, kalder sagen ”et kæmpe slag for kommunikationsbranchen.”

– Bureauet prædiker selv ”open world” og skriver ”we share credit and blame”. De gør det modsatte ved at tørre det af på en medarbejder og sige ingen yderligere kommentarer. Ironien er tyk. Bureauet har fuldkommen misforstået, hvad især digital interessevaretagelse handler om og giver disciplinen et grimt kainsmærke, siger Benjamin Rud Elberth.

Han mener, at sagen bør få andre end Advice-folk til at se indad: 

– Vi har set flere bureauer – og organisationer som Falck – der bedriver uansvarlig interessevaretagelse og PR. Sagen må give anledning til selvransagelse rigtig mange steder, siger han.

Lørdag lød det i en skriftlig udtalelse fra Advice-CEO, Espen Højlund:

– Ved en umiddelbar gennemlæsning af afgørelsen (fra Konkurrencerådet, red.) kan vi konstatere, at vi på flere parametre ikke lever op til de værdier og standarder vi har, og de forventninger omverdenen har til os. Det gælder både i forhold til at sikre os, at dialogen med vores kunder altid er professionel og nøgtern. Og det gælder i forhold til at sikre os, at vi er helt tydelige omkring, hvem vi repræsenterer. Det er vi ekstremt ærgerlige over, og vi beklager det dybt.  

Espen Højlund fortsatte: 

– Sagen, som for os er ganske usædvanlig, giver anledning til dyb selvransagelse og skærpelse af vores interne værdier og guidelines. Samarbejdet med Falck blev iværksat af to tidligere medarbejdere i efteråret 2014. Herudover blev en tredje medarbejder tilknyttet projektet fra starten af 2015. Sidstnævnte har ikke haft kontakt med andre end ansatte i Falck, og han har spillet en marginal rolle i projektet. 

– Denne medarbejder er stadig ansat i Advice, og vi har valgt at give vedkommende en kraftig advarsel for sin rolle i sagen, der på mange parametre er uacceptabel og meget langt fra, hvad Advice ønsker at være kendt for. Og den ligger langt fra, hvad vi praktiserer og rådgiver vores kunder til i dag.  

”Ikke et generelt problem”

Lars Bo Kirk, der er adm. direktør hos FRIDAY, forklarer, at ”som PR- og kommunikationsrådgivere sidder vi hver dag med komplicerede problemstillinger og komplekse sager, hvor vi skal navigere i også etiske gråzoner.”

– Netop derfor er det fuldstændig afgørende, at vores rådgivere har en stærk dømmekraft og et godt ordentlighedskompas – og det synes jeg, vi gør meget ud af at pleje og værne om. Så nej, i den del af branchen, jeg har berøring med, er det absolut ikke min fornemmelse, at der er et generelt problem, siger han.

Lars Bo Kirk tilføjer: 

– Jeg synes, Advices statement er sobert og på sin plads. Ledelsen lægger sig ned og sender med advarslen et signal internt og til omverdenen om, hvilke værdier de ønsker efterlevet. Jeg havde gjort det samme, hvis jeg havde været i deres ulykkelige situation.

Falck dropper anke

Mandag meddelte Falck, at man alligevel ikke anker Konkurrencerådets afgørelse. Det betyder, at Falck nu bliver meldt til politiet.

– Vi forbereder politianmeldelsen til SØIK (også kendt som Bagmandspolitet, red.), og så forventer vi, at Falck vil blive straffet for at misbruge deres dominerende stilling på markedet til at ekskludere en konkurrent, siger Søren Bo Rasmussen, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til DR.

Derudover kan Falck blive mødt af et trecifret millionkrav fra BIOS.

Advice meddelte lørdag, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen. 

Markedsføring har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den tidligere Advice-profil, der har haft en tæt kontakt med Falck. 

Flere Falck-ansatte, der formodes at have spillet nøgleroller i sagen, har ikke ønsket at udtale sig.